Số 10.2017 (823) ngày 14/03/2017

 

SỐ 10 (823) - THÁNG 03/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

20/2017/TT-BTC

Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính)

 

* Hướng dẫn khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

2

04/2017/TT-BCT

Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống

 

* Giảm bớt giấy tờ nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ trở xuống 

Trang 2

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

3

02/2017/TT-BXD

Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

 

* Thời hạn quy hoạch chung xây dựng xã là 10 năm

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

4

08/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

 

* GV dạy nghề trình độ cao đẳng phải có kinh nghiệm từ 1 năm

Trang 3

5

07/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

 

* Giáo viên dạy trung cấp, cao đẳng nghề làm việc 44 tuần/năm

Trang 3

6

06/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tuyển sinh, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

 

* Quy định về bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

Trang 4

7

05/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

 

* Trường cao đẳng, trung cấp được tuyển sinh nhiều lần trong năm

Trang 4

8

42/2017/TT-BQP

Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

 

* Thời gian đăng ký sơ tuyển vào trường quân đội từ 1/3 - 25/4 hàng năm

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

9

718/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch

 

* DN kinh doanh du lịch phải công khai giá dịch vụ

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

10

309/QĐ-TTg

Quyết định 309/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày 29/09/2016 ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển

 

* Bổ sung đối tượng được bồi thường do sự cố môi trường biển

Trang 5

11

30/NQ-CP

Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017

 

* Sẽ mở rộng hạn điền cho SX nông nghiệp quy mô lớn

Trang 5

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

12

04/2017/QĐ-TTg

Quyết định 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

 

* Từ 2020, bắt buộc phải dán nhãn năng lượng với mô tô, xe máy

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 02/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS02/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

HƯỚNG DẪN KHẤU TRỪ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
HÀNG NHẬP KHẨU

Ngày 06/03/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016).

Theo quy định tại Thông tư này, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước; số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế tiêu thụ đặc biệt tính được ở khâu bán ra trong nước. Riêng với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế, người nộp
 

 

thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, người nộp thuế phải có chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu (trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) hoặc hợp đồng mua bán hàng hóa, bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở bán hàng, chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hóa đơn giá trị gia tăng khi mua hàng (trường hợp mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước)…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2017.
 

Ü Xuất nhập khẩu:


GIẢM BỚT GIẤY TỜ NHẬP KHẨU Ô TÔ TỪ 9 CHỖ TRỞ XUỐNG

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 09/03/2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/05/2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

Cụ thể, từ ngày 09/03/2017, thương nhân khi làm thủ tục nhập khẩu ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng sẽ không phải nộp bổ sung bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận tải cấp như trước nữa. Việc giảm bớt loại giấy tờ này sẽ làm tăng cơ hội lựa chọn của người tiêu dùng; người tiêu dùng nào có khả năng tài chính có thể lựa chọn các doanh nghiệp có chế độ chăm sóc 

 

 

khách hàng, dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng tốt; với những người tiêu dùng khác có thể lựa chọn các doanh nghiệp có dịch vụ vừa phải với giá thành phải chăng hơn.

Các giấy tờ còn lại vẫn thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó có 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/03/2017.
 

Ü Xây dựng:


THỜI HẠN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ LÀ 10 NĂM

Ngày 01/03/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về Quy hoạch xây dựng nông thôn; quy định thời hạn quy hoạch chung xây dựng xã là 10 năm và phân kỳ quy hoạch là 05 năm.

Bản vẽ của quy hoạch phải thể hiện được sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng huyện, vùng liên huyện, bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng xã theo tỷ lệ thích hợp. Trong đó, phải thuyết minh được lý do, sự cần thiết lập quy hoạch; quy mô, phạm vi và ranh giới lập quy hoạch; xác định mục tiêu của quy hoạch; tính chất, chức năng, kinh tế chủ đạo của xã (kinh tế thuần nông, nông lâm kết hợp, tiểu thủ công nghiệp); dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng toàn xã trong thời hạn quy hoạch và phân kỳ quy hoạch…

 

 

Về việc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, Thông tư quy định quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn bao gồm: Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng hoặc xây dựng mới trung tâm xã; Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng thôn, bản hoặc xây dựng các khu dân cư mới và khu tái định cư.

Thành phần bản vẽ của đồ án được thể hiện theo tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 bao gồm: Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch; Bản đồ hiện trạng tổng hợp; Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan; Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2017.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

GV DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
PHẢI CÓ KINH NGHIỆM TỪ 1 NĂM

Theo Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo dạy nghề trình độ cao đẳng phải có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng; có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương.

Ngoài các tiêu chí trên, nhà giáo dạy nghề trình độ cao đẳng còn phải đáp ứng một số tiêu chí khác như: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2); Thường xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục với đồng nghiệp, tham gia bồi dưỡng đồng nghiệp theo yêu cầu phát triển của phòng, khoa, tổ bộ môn; Tham gia hội giảng các cấp; Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiên cứu khoa học và công nghệ; Chủ trì hoặc
 

 

tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên…

Đối với nhà giáo dạy nghề trình độ trung cấp, phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc đại học sư phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp với ngành, nghề giảng dạy (nếu dạy lý thuyết); có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy để dạy thực hành trình độ trung cấp như chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương (với nhà giáo dạy thực hành); có thời gian tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2017.

 

GIÁO VIÊN DẠY TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NGHỀ
LÀM VIỆC 44 TUẦN/NĂM

Có hiệu lực từ ngày 01/07/2017, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, thời gian làm việc của nhà giáo dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp là 44 tuần/năm theo chế độ làm việc 40 giờ; trong đó, thời gian thực hiện công tác giảng dạy và giáo dục học viên, học sinh, sinh viên là 32 tuần với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng và 36 tuần với trình độ trung cấp; thời gian học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao, nghiên cứu khoa học là 08 tuần với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng và 04 tuần với trình độ trung cấp; thời gian thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn là 04 tuần.

Về thời gian nghỉ hàng năm, Thông tư quy định nhà giáo dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp được nghỉ 08 tuần/năm; riêng với viên chức quản lý tham gia giảng

 

dạy, thời gian nghỉ hàng năm là 06 tuần, bao gồm cả nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ.

Với nhà giáo dạy nghề trình độ sơ cấp, thời gian làm việc là 46 tuần/năm, nghỉ hàng năm 06 tuần; riêng với công chức, viên chức quản lý, viên chức có các phòng hoặc tổ chuyên môn, nghiệp vụ về đào tạo, quản lý học viên, học sinh có tham gia giảng dạy trình độ sơ cấp, thời gian nghỉ hàng năm là 05 tuần.

Cũng theo Thông tư này, nhà giáo làm công tác chủ nhiệm lớp hoặc cố vấn học tập sẽ được giảm 15% định mức giờ giảng/lớp; nhà giáo phụ trách phòng học chuyên môn/xưởng thực hành, có nhân viên chuyên trách được giảm 10% định mức giờ giảng/phòng, xưởng (15% định mức giờ giảng/phòng, xưởng nếu không có nhân viên chuyên trách); nhà giáo kiêm phụ trách thư viện được giảm từ 15 - 30% định mức giờ giảng…


QUY ĐỊNH VỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

Ngày 08/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, áp dụng với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; không áp dụng với trường sư phạm và nhà giáo giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Theo Thông tư này, các loại hình bồi dưỡng với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp bao gồm: Bồi dưỡng chuẩn hóa (bồi dưỡng cho nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ); Bồi dưỡng nâng cao (bồi dưỡng cho nhà giáo để nâng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học, tiến bộ khoa học và công nghệ); Thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn đối với nhà giáo là loại hình bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất… Trong đó, thời gian bồi dưỡng ít nhất là 05 năm/lần; thời gian thực tập là 04 tuần/năm với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung cấp và 02
 

 

tuần/năm với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

Nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được cử đi bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và các chế độ khác theo quy định của pháp luật; nhà giáo dạy trong cơ sở tư thục và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia các lớp bồi dưỡng được hưởng quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật.

Khi tham gia khóa bồi dưỡng, nhà giáo phải cam kết về thời gian làm việc tại đơn vị chủ quản sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng; đặc biệt, khi được cử đi bồi dưỡng, thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn phải có trách nhiệm lưu trữ và báo cáo đề cương, kết quả bồi dưỡng, thực tập.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2017.
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
ĐƯỢC TUYỂN SINH NHIỀU LẦN TRONG NĂM

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Theo Thông tư này, các trường cao đẳng, trung cấp được tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm; đối tượng tuyển sinh đối với trình độ trung cấp là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên; với trình độ cao đẳng, đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương trở lên.

Quy chế tuyển sinh do các trường xây dựng, gồm các nội dung chính như: Ngành, nghề đào tạo; Thời gian tuyển sinh; Đối tượng tuyển sinh; Hình thức tuyển sinh; Chính sách ưu tiên tuyển sinh; Các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào (nếu có)
 

 

Lệ phí tuyển sinh; Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; Kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào một hoặc nhiều trường thông qua phiếu đăng ký tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: Phiếu đăng ký tuyển sinh; Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường. Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2017.

 

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN VÀO TRƯỜNG QUÂN ĐỘI
TỪ 1/3 - 25/4 HÀNG NĂM

Ngày 27/02/2017, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 42/2017/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội.

Trong đó, đáng chú ý là quy định thay đổi thời gian tổ chức sơ tuyển vào các trường trong quân đội hệ đại học chính quy. Theo đó, thời gian đăng ký sơ tuyển sẽ kéo dài từ ngày 01/03 đến ngày 25/04 hàng năm, thay vì từ ngày 10/03 đến trước ngày 10/05 hàng năm như trước. Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các trường quân đội chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Bên cạnh đó, đối tượng tuyển sinh cũng được thu hẹp hơn, bao gồm: Nam thanh niên ngoài quân đội; Nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân; Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên tính đến tháng 04 năm tuyển sinh (theo quy định trước đây là 06 tháng) và quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên
 

 

chức quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 09 năm tuyển sinh).

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định thay đổi về thời gian tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trong quân đội hệ đại học chính quy; cụ thể, hàng năm các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh vào 02 đợt: Đợt 1, vào tuần 4 tháng 03; Đợt 2, vào tuần 2 tháng 04; thay vì 02 đợt vào tuần đầu tháng 04 hàng năm và tuần đầu tháng 05 hàng năm như quy định hiện hành.

Cũng từ ngày 14/04/2017, Trường Sĩ quan Chính trị sẽ tuyển sinh thêm khối D01 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Anh) ngoài các tổ hợp xét tuyển C00 và A00; Trường sĩ quan Lục quân 1 và Trường sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin - Hem Pich) sẽ tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 (gồm các môn: Toán, Lý, Hóa) và A01 (gồm các môn: Toán, Lý, tiếng Anh), thay vì chỉ A00 như trước. Với các trường còn lại, vẫn tuyển sinh theo các tổ hợp môn xét tuyển như quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2017.
 

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:


DN KINH DOANH DU LỊCH PHẢI CÔNG KHAI GIÁ DỊCH VỤ

Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 02/03/2017 tại Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL, quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch phải niêm yết công khai và bán đúng giá dịch vụ, không bán cao hơn giá niêm yết.

Ngoài việc phải niêm yết công khai và bán đúng giá dịch vụ, cá nhân, tổ chức kinh doanh du lịch còn phải tư vấn trung thực, đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách du lịch; có trách nhiệm với môi trường và xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch; sẵn sàng, tích cực hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảy ra tai nạn, rủi ro liên quan đến trách nhiệm và khi có yêu cầu; không cung cấp các sản phẩm, dịch vụ không đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ; không lợi dụng thời điểm đông khách để nâng giá, ép giá, cung cấp dịch vụ kém chất lượng cho khách du lịch; không sử dụng thương hiệu của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch khác để quảng bá cho sản phẩm của mình…

 

 

Cũng theo Bộ quy tắc, hướng dẫn viên du lịch phải luôn thể hiện thái độ, hành vi tôn trọng khách du lịch; tích cực hỗ trợ khách du lịch trong trường hợp xảy ra tai nạn, rủi ro khi đi du lịch trong khả năng và trách nhiệm liên quan; không cung cấp thiếu thông tin và không trung thực với khách; không câu kết với lái xe, điểm mua sắm, đơn vị cung ứng dịch vụ để trục lợi từ khách du lịch.

Nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm trong bảo quản, chế biến thức ăn, đồ uống; niêm yết thực đơn, giá công khai và không bán cao hơn giá niêm yết; ưu tiên sử dụng nguyên liệu được sản xuất tại địa phương để chế biến món ăn; không sử dụng các nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ để chế biến món ăn phục vụ khách và không được sử dụng phụ gia, nguyên liệu gây hại cho sức khỏe con người…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Chính sách:

BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG
DO SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Ngày 09/03/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/09/2016 về việc ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Theo đó, ngoài các đối tượng theo quy định hiện hành, từ ngày 09/03/2017, các trường hợp được xác định bồi thường do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế còn bao gồm: Chủ tàu và người lao động trên tàu/thuyền không lắp máy hoặc có lắp máy khai thác thủy sản trong đầm phá bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; Chủ các cửa hàng ăn uống phục vụ khách du lịch có địa điểm kinh doanh tại các xã, phường, thị trấn ven biển, bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển; Lao động có tính chất đơn giản, không thường xuyên, có thu nhập chính dựa vào nguồn lợi từ biển, đầm phá, cửa sông như câu,
 

 

lặn, nghề cào, nơm, chụp, bẫy và các phương thức khai thác khác, bị thiệt hại do sự cố môi trường biển hoặc có thu nhập chính từ các cơ sở nuôi trng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng ging thủy sản mặn, lợ phải tạm dừng sản xuất do nguồn nước biển bị ô nhiễm bởi sự cố môi trường biển

Định mức bồi thường thiệt hại được xây dựng trên nguyên tắc xác định thiệt hại của 08 nhóm đối tượng thiệt hại theo quy định của pháp luật. Riêng với 03 đối tượng: Khai thác thủy sản trên tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên và tàu/thuyền không lắp máy hoặc có lắp máy khai thác thủy sản trong đầm phá; Nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối; thu nhập bị mất của người lao động làm thuê được tính chung trong định mức bồi thường thiệt hại của chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

SẼ MỞ RỘNG HẠN ĐIỀN CHO SX NÔNG NGHIỆP
QUY MÔ LỚN

Trước tình hình kinh tế - xã hội của nước ta còn nhiều khó khăn; năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chuyển biến chậm; năng suất lao động thấp, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng…, ngày 07/03/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2017.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trong quý III năm 2017; nghiên cứu, sửa đổi quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, trong đó bao gồm tài sản hình thành trên đất của các dự án nông nghiệp công nghệ 
 

 

cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng trong tháng 03/2017.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các ngân hàng thương mại, chủ lực là các ngân hàng thương mại Nhà nước dành ít nhất 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng để thực hiện chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng phương án, kịch bản, lộ trình điều chỉnh giá một cách chặt chẽ theo cơ chế thị trường một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do Nhà nước quản lý, đảm bảo kiểm soát lạm phát ở mức không quá 4%...
 

Ü Công nghiệp:

TỪ 2020, BẮT BUỘC PHẢI DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG
VỚI MÔ TÔ, XE MÁY

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dãn nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc với đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện, tủ giữ lạnh thương mại và xe ô tô con loại 07 chỗ trở xuống. Từ ngày 01/01/2018, thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ; từ ngày 01/01/2020, bắt buộc dán nhãn năng lượng với

 

máy tính xách tay, xe mô tô, xe gắn máy và sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.

Về việc áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, Thủ tướng yêu cầu các cá nhân, tổ chức không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn tròn (đèn sợi đốt) có công suất lớn hơn 60W; không được phép nhập khẩu và sản xuất máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy phô tô copy, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, động cơ điện… có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2017.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.