Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.643 kết quả chứa từ khóa: 30/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 30/NQ-CP 2022 Chương trình hành động đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái về tư tưởng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
02

Nghị quyết 30/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
03

Nghị quyết 30/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
04

Nghị quyết 30/NQ-CP 2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2019
05

Nghị quyết 30/NQ-CP 2018 về việc ký Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc

Lĩnh vực: Đầu tư; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
06

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2017
07

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2013
08

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 07/2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2010
09

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2009

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
10

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
11

Quyết định 813/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/03/2017 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
12

Công văn 6407/BYT-BH không giảm trừ chi phí vượt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2021
13

Công văn 2022/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2017
14

Công văn 1902/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 13/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
15

Nghị quyết 93/NQ-CP phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/ chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
16

Nghị quyết 33/NQ-CP 2019 về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
17

Nghị quyết 86/NQ-CP 2021 các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
18

Nghị quyết 82/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW bảo vệ người tiêu dùng

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
19

Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2010
20

Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
Vui lòng đợi