Số 09.2017 (822) ngày 07/03/2017

 

SỐ 09 (822) - THÁNG 03/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

1881/VPCP-ĐMDN

Công văn 1881/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phẩn

 

* Không chuyển Phòng công chứng thành công ty cổ phần

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

21/2017/NĐ-CP

Nghị định 21/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

* Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Trang 2

3

20/2017/NĐ-CP

Nghị định 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

 

* Các trường hợp miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

4

19/2017/NĐ-CP

Nghị định 19/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng

 

* Điều kiện nâng bậc lương với công nhân quốc phòng

Trang 3

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

5

04/2017/QĐ-UBND

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

* Đơn giá trúng đấu giá QSD đất thuê tại HN ổn định đến 10 năm

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

6

03/2017/TT-BCT

Thông tư 03/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017

 

* Năm 2017, tăng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với trứng gia cầm

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

7

636/QĐ-BCT

Quyết định 636/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017

 

* Tổng kiểm tra cơ sở sản xuất phân bón vô cơ

Trang 3

8

22/2017/NĐ-CP

Nghị định 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc hòa giải thương mại

 

* Hòa giải viên thương mại phải có bằng đại học

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

9

48/KH-UBND

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

* Hà Nội tổ chức khám sức khỏe cho từng người dân

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

10

05/2017/QĐ-UBND

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

 

* Hà Nội: Nhiều cơ quan làm việc sáng thứ Bảy từ 10/3  

Trang 4

 

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 02/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 02/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

KHÔNG CHUYỂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo Công văn số 1881/VPCP-ĐMDN do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 02/03/2017, Chính phủ đã đồng ý với Bộ Tư pháp về phương án không đưa Phòng công chứng vào Danh mục chuyển thành công ty cổ phần.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cổ phần hóa để Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Ngày 24/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, sẽ miễn thuế sử dụng đất với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, công nhận đất để sản xuất nông nghiệp hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp); hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân sản

 
 

xuất nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

Về khai thuế, điều chỉnh, bổ sung sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp với các đối tượng đang phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp được chuyển sang miễn thuế từ năm 2017 đến hết năm 2020, Nghị định quy định, người nộp thuế đã có tên trong sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp nay thuộc đối tượng được miễn thuế thì không phải kê khai lại và làm lại hồ sơ xét miễn thuế; trường hợp trong năm có sự thay đổi về căn cứ tính thuế thì người nộp thuế phải thực hiện kê khai lại và nộp cho UBND cấp xã để điều chỉnh sổ thuế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2017.

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN KÊ KHAI XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, người nộp thuế có giao dịch liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch liên kết. Trong đó, giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh gồm mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa…

Cũng theo Nghị định này, người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết khi chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ theo quy định.

 
 

Về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, Nghị định quy định, người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng; người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu từ 5% với phân phối, từ 10% với sản xuất và từ 15% trở lên với gia công sẽ được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, nhưng vẫn phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2017.

 
Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

ĐIỀU KIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG VỚI CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

Cụ thể, công nhân quốc phòng luôn hoàn thành công việc được giao, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên và đạt tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật quy định, có hệ số lương từ 3,95 trở xuống sẽ được nâng lên một bậc lương sau 02 năm giữ bậc lương; sau 03 năm giữ bậc lương đối với người có hệ số lương trên 3,95.

Trong thời hạn xét nâng bậc lương, nếu bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kéo dài thời hạn nâng bậc lương 06 tháng; nếu bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kéo dài thời hạn lên 12 tháng. Trường

 
 

hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng hoặc vượt bậc.

Về phụ cấp thâm niên, Nghị định quy định công nhân và viên chức quốc phòng có thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội đủ 05 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm được tính thêm 1%. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2017.

 
Ü Đất đai-Nhà ở:

ĐƠN GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT THUÊ TẠI HN ỔN ĐỊNH ĐẾN 10 NĂM

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 24/02/2017 tại Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND.

Theo đó, đơn giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm tại TP. Hà Nội được ổn định trong 10 năm, hết thời gian ổn định sẽ thực hiện điều chỉnh theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không qua hình thức đấu giá với mức điều chỉnh tối đa bằng 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá. Trường hợp đấu giá cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê đất để sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản thuộc quỹ đất công ích, đất bãi bồi ven sông, đất chưa

 
 

sử dụng, giá khởi điểm sẽ do UBND cấp huyện xác định và phê duyệt.

Cũng theo Quyết định này, đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Hà Nội phải đảm bảo đủ các điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư và có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể, người tham gia đấu giá có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/03/2017.

Ü Xuất nhập khẩu:

NĂM 2017, TĂNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU VỚI TRỨNG GIA CẦM

Ngày 03/03/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BCT quy định nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017.

Thông tư này cho thấy Bộ Công Thương vẫn giữ nguyên hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017 đối với muối như năm 2016, là 102.000 tấn; trong khi đó, tăng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối các sản phẩm trứng thương phẩm (trứng gà, trứng vịt, ngan và các loại khác) lên 50.051 tá, thay vì 48.620 tá như năm 2016.

 

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế. Mặt hàng trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/04/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

 
Ü Thương mại:

TỔNG KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ

Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 636/QĐ-BCT ngày 01/03/2017.

Theo đó, từ ngày 15/03/2017 cho đến tháng 09/2017, sẽ tiến hành kiểm tra vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ. Trong đó, đợt kiểm tra thứ nhất bắt đầu từ ngày 15/03/2017 - 15/04/2017; đợt kiểm tra thứ hai bắt đầu từ ngày 01/05/2017 đến tháng 07/2017, và đợt kiểm tra thứ ba bắt đầu từ cuối tháng 08/2017 đến tháng 09/2017.

Trong đợt kiểm tra thứ nhất, sẽ tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, gia công phân bón vô cơ trên địa bàn; phát hiện kiểm tra doanh nghiệp không hoặc chưa được cấp Giấy phép sản xuất phân bón

 

vẫn hoạt động sản xuất. Đợt kiểm tra thứ hai, sẽ tiếp tục kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, gia công phân bón vô cơ trên địa bàn, đồng thời, kiểm tra trực tiếp một số tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công phân bón vô cơ tại một số địa bàn trọng điểm nơi thường có tình trạng phân bón giả, không đảm bảo chất lượng. Đợt kiểm tra thứ ba, kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, gia công phân bón vô cơ còn lại trên địa bàn; Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương kiểm tra chéo công tác kiểm tra của một số Chi cục Quản lý thị trường tại một số địa bàn trọng điểm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

HÒA GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI PHẢI CÓ BẰNG ĐẠI HỌC

Có hiệu lực từ ngày 15/04/2017, Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại quy định hòa giải viên thương mại phải có trình độ đại học trở lên, đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan; có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.

Riêng với người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ không được làm hòa giải viên thương mại.

 

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày từ ngày quyết định cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực, Trung tâm phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở; hết thời hạn này, nếu Trung tâm không đăng ký hoạt động thì Giấy phép sẽ không còn giá trị, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Đồng thời, trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm hòa giải thương mại phải đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong 03 số liên tiếp về tên, địa chỉ, trụ sở, lĩnh vực hoạt động, thời điểm bắt đầu hoạt động và số Giấy đăng ký hoạt động, cơ quan cấp, ngày cấp…

Ü Y tế-Sức khỏe:

HÀ NỘI TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO TỪNG NGƯỜI DÂN

Ngày 28/02/2017, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn TP. Hà Nội với mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi, chăm sóc sức khỏe; được tư vấn sức khỏe; được điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp khi có bệnh.

Cụ thể, Thành phố sẽ tổ chức khám sức khỏe (khám lần đầu và khám định kỳ mỗi năm một lần) cho từng người dân tại Trạm y tế (đối với trẻ dưới 06 tuổi không đi học mầm non; người cao tuổi, hưu trí; người dân lao động tự do và các đối tượng khác); tại trường học (đối với trẻ mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên); tại các cơ quan, đơn vị (đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động).

Những trường hợp đã khám sức khỏe trong vòng một năm thì không cần khám lại, chỉ cập nhật kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe để quản lý tại các Trạm y tế. Trường hợp khi khám phát hiện có bệnh thì

 

được tư vấn, điều trị tại Trạm y tế hoặc chuyển tuyến theo quy định.

Việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe cũng được thực hiện với toàn bộ người dân của TP. Hà Nội, thể hiện những thông tin cơ bản về tình trạng sức khỏe, bệnh tật của từng người. Đồng thời, hồ sơ được cập nhật, bổ sung qua những lần khám sức khỏe, khám chữa bệnh.

Theo lộ trình được đề ra tại Kế hoạch này, từ 01/03/2017 đến 30/09/2017 sẽ cơ bản hoàn thành việc lập hồ sơ sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe lần đầu cho người dân, cập nhật dữ liệu đối với người đã được khám sức khỏe, khám bệnh. Từ năm 2018, lập hồ sơ sức khỏe bổ sung và khám sức khỏe định kỳ cho người dân, cập nhật dữ liệu sức khỏe cá nhân của người dân khi đi khám sức khỏe, khám chữa bệnh.

 
Ü Hành chính:

HÀ NỘI: NHIỀU CƠ QUAN LÀM VIỆC SÁNG THỨ BẢY TỪ 10/3

Ngày 28/02/2017, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần, chính thức được áp dụng từ ngày 10/03/2017.

Cụ thể, các cơ quan tại Hà Nội phải tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định) để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn. Riêng UBND các xã; các tổ chức hành chính trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã thực hiện có thể làm việc vào sáng thứ Bảy theo nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan.

 
 

Bên cạnh đó, các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại TP. Hà Nội cũng tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.

Thời gian làm việc buổi sáng thứ Bảy thực hiện như buổi sáng của các ngày làm việc trong tuần và được công khai để tổ chức, cá nhân được biết. Các thủ tục hành chính thuộc loại giải quyết và trả kết quả ngay thì bố trí cán bộ, công chức giải quyết theo quy định; các thủ tục hành chính khác thì bố trí giao cho cán bộ, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận.

Cán bộ, công chức làm việc sáng thứ Bảy sẽ được nghỉ bù số thời gian không được nghỉ; trường hợp không nghỉ bù đủ số thời gian thì được hưởng lương làm thêm giờ.

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.