Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.560 kết quả chứa từ khóa: 48/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 48/KH-UBND Hà Nội 2020 thực hiện Đề án sắp xếp và quản lý báo chí

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
02

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2017
03

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2014
04

Kế hoạch 48/KH-UBND Hà Nội năm 2018 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2018
05

Kế hoạch 105/KH-UBND Hà Nội 2022 Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
06

Kế hoạch 265/KH-UBND Hà Nội 2021 khuyến nông năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
07

Kế hoạch 698/KH-UBND Bắc Kạn 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời thích ứng an toàn, kiểm soát COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
08

Kế hoạch 246/KH-UBND Hà Nội 2021 phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, kiểm soát dịch quý IV và năm 2022, 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
09

Kế hoạch 243/KH-UBND Hà Nội 2021 Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
10

Kế hoạch 199/KH-UBND 2021 HN xét nghiệm diện rộng có trọng điểm Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2021
11

Kế hoạch 179/KH-UBND cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công TP Hà Nội 2021-2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
12

Kế hoạch 114/KH-UBND Hà Nội triển khai công tác hậu kiểm về ATTP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
13

Kế hoạch 174/KH-UBND Hà Nội đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu 2020

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 01/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
14

Kế hoạch 101/KH-UBND Hà Nội 2020 thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
15

Kế hoạch 81/KH-UBND Hà Nội triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 18/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2020
16

Kế hoạch 72/KH-UBND Hà Nội tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
17

Kế hoạch 12/KH-UBND Hà Nội 2020 kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 15/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2020
18

Kế hoạch 252/KH-UBND Hà Nội 2019 đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 12/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
19

Kế hoạch 251/KH-UBND Hà Nội 2019 điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
20

Kế hoạch 244/KH-UBND 2019 Hà Nội tặng quà gia đình diện hộ nghèo Tết Nguyên đán 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
Vui lòng đợi