Số 09.2013 (620) ngày 12/03/2013

 

SỐ 09 (620) - THÁNG 03/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

1

05/2013/TT-NHNN

Thông tư 05/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm định, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng ban hành theo Quyết định số 78/2000/QĐ-NHNN6…

 

* Ngân hàng Nhà nước phải kiểm định lại chất lượng vàng khi mua

Trang 2

2

16/2013/QĐ-TTg

Quyết định 16/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước

 

* Ngân hàng Nhà nước được phép kinh doanh vàng miếng

Trang 2

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ - SỨC KHỎE

 

3

03/CT-TTg

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại

 

* Tăng cường phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc

Trang 2

CHỨNG KHOÁN

 

CHỨNG KHOÁN

 

4

132/QĐ-UBCK

Quyết định 132/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán hướng dẫn trụ sở làm việc, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán

 

* Sàn giao dịch chứng khoán tại trụ sở chính có diện tích tối thiểu 100 m2

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

5

04/CT-TTg

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

 

* Xử lý nghiêm kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng

Trang 3

6

11/2013/TT-BCA

Thông tư 11/2013/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết Nghị định 34/2010/NĐ-CP và Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…

 

* CSGT không được dừng xe để kiểm tra chính chủ

Trang 3

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

7

411/QĐ-TTg

Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2013

 

* Chi hơn 18 tỷ huy động tiềm lực KHCN phục vụ công tác công an

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

8

06/2013/TT-BTTTT

Thông tư 06/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ qua Nhà nước

 

* Cơ quan nhà nước phải báo cáo tình hình ứng dụng CNTT hàng năm

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

9

32/NQ-CP

Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2013

 

* Năm 2013, điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất

Trang 4

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

10

21/2013/NĐ-CP

Nghị định 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

* Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 02/2013, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 02/2013 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHẢI KIỂM ĐỊNH LẠI CHẤT LƯỢNG VÀNG KHI MUA

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 08/03/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý trong ngành Ngân hàng ban hành theo Quyết định số 78/2000/QĐ-NHNN6 ngày 06/03/2000.

Theo đó, nhằm thực hiện Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg ngày 04/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép NHNN tham gia mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước, Thông tư này quy định rõ, khi mua vàng miếng của tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, NHNN phải tổ chức thực hiện hoặc thuê tổ chức khác kiểm nhận vàng miếng nguyên niêm phong của Công ty SJC; trường hợp cần thiết phải tổ chức kiểm định lại chất lượng vàng, có sự chứng kiến của người đại diện tổ chức tín dụng, doanh nghiệp giao vàng.
 

 

Việc đóng gói, niêm phong sản phẩm vàng miếng phải theo cách thức sau: Vàng miếng sau khi kiểm nhận phải được đóng gói vào hộp theo lô, mỗi lô gồm 100 hoặc bội số của 100, tối đa là 500 lượng vàng miếng; hộp đựng vàng miếng phải là hộp bằng kim loại không gỉ, trong mỗi hộp phải có bảng kê số hiệu, ký hiệu các miếng vàng trong hộp; ngoài hộp được niêm phong, ghi đầy đủ các yếu tố theo quy định.

Cũng theo Thông tư này, vàng được chia làm 03 loại: Vàng trang sức, mỹ nghệ có hàm lượng từ 8 Kara (33,33%) trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, mỹ thuật; Vàng miếng có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được phép sản xuất; Vàng nguyên liệu là vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH VÀNG MIẾNG

Ngày 04/03/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Theo đó, từ ngày 05/03/2013, NHNN sẽ chính thức tham gia thị trường vàng; căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ NHNN được phép mua, bán vàng miếng với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong nước để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và bổ sung vào dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Quyết định cũng chỉ rõ, khi thực hiện mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước, NHNN được mở tài khoản, mua vàng, bán vàng trên tài khoản ở nước ngoài
 

 

hoặc mua vàng ở nước ngoài để nhập khẩu vàng bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước hoặc bán vàng ra nước ngoài. NHNN cũng được lựa chọn và quyết định cụ thể việc mua, bán vàng miếng trong từng lần giao dịch theo hình thức mua, bán trực tiếp hoặc thông qua đấu thầu.

Các chi phí liên quan đến hoạt động mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu vàng, sản xuất vàng miếng được hạch toán vào chi phí nghiệp vụ, theo chế độ tài chính của NHNN.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/03/2013.

 

Ü Y tế-Sức khỏe:

TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT ĐỘC

Ngày 05/03/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, đặc biệt là việc quản lý an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất; xây dựng Chương trình quốc gia về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và an toàn hóa chất, trình Thủ tướng xem xét.

Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra tình hình
 

 

xây dựng các kế hoạch ứng phó, công tác huấn luyện, diễn tập, ứng phó sự cố hóa chất tại các tỉnh, đặc biệt các địa phương có nhà máy sản xuất hóa chất lớn...

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty, các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định về công tác an toàn với hóa chất nguy hiểm; xây dựng kế hoạch và có biện pháp phòng ngừa ứng phó phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất. Các cơ sở có quy mô lớn cần lập phương án ứng phó sự cố và định kỳ thực hành diễn tập...

 

Ü Chứng khoán:

SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH
CÓ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU 100M2

Ngày 06/03/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra Quyết định số 132/QĐ-UBCK về việc hướng dẫn trụ sở làm việc, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Quyết định chỉ rõ, bên cạnh việc phải đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, thành viên..., công ty chứng khoán (CTCK) muốn được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu về trụ sở làm việc (gồm trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch) như sau: Trụ sở làm việc của CTCK phải trên lãnh thổ Việt Nam, tại một địa chỉ xác định; quyền sử dụng trụ sở làm việc tối thiểu còn 01 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; sàn giao dịch chứng

 

 

khoán tại trụ sở chính có diện tích tối thiểu là 100 m2...

Bên cạnh đó, về cơ sở vật chất thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, ngoài các cơ sở vật chất chung như hệ thống trang thiết bị văn phòng, hệ thống lưu trữ thông tin, dữ liệu; hệ thống an ninh, bảo mật, CTCK cũng phải có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động môi giới chứng khoán, bao gồm: Hệ thống quầy giao dịch; hệ thống công bố thông tin như máy chiếu, màn chiếu, bảng dán công bố thông tin, máy tính nối mạng cho nhà đầu tư; hệ thống máy chủ; hệ thống nhận lệnh, nhập lệnh...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ü Giao thông:

XỬ LÝ NGHIÊM KINH DOANH MŨ BẢO HIỂM KÉM CHẤT LƯỢNG

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/03/2013 về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trước tình trạng trên thị trường tồn tại nhiều loại mũ bảo hiểm giả, mũ bảo hiểm có màu sắc và kiểu dáng không đúng quy định, chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn cho người sử dụng, Thủ tướng đề nghị xử lý nghiêm việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc không rõ ràng.

Theo đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc kiểm tra, xử lý đối với cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm giả, nhập lậu, mũ bảo hiểm không đúng quy định; đặc biệt, có biện pháp xử lý ngay việc bày bán mũ bảo
 

 

hiểm tràn lan trên đường giao thông, hè phố, gây cản trở giao thông và thiếu mỹ quan.

Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm theo quy định; khẩn trương xây dựng và tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương… tổ chức tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng; không đội mũ bảo hiểm một cách hình thức, đối phó…

 

CSGT KHÔNG ĐƯỢC DỪNG XE ĐỂ KIỂM TRA CHÍNH CHỦ

Đây là hướng dẫn của Bộ Công an tại Thông tư số 11/2013/TT-BCA ngày 01/03/2013 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2010 và Nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19/09/2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tại Thông tư này, Bộ Công an quy định không được dừng xe để kiểm soát, xử lý hành vi "Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định"; mà chỉ có thể thông qua công tác đăng ký, cấp biển số; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; các trường hợp phương tiện vi phạm bị tạm giữ theo quy định và qua điều tra các vụ án hình sự. Trường hợp phát hiện người mua hoặc người bán không làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xác minh, xác định rõ và xử phạt các trường hợp quá thời gian 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ mua, bán xe nhưng chưa làm thủ tục sang tên.
 

 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng chỉ rõ tại thời điểm kiểm soát mà người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy không xuất trình được Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Chứng chỉ điều khiển và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì sẽ bị cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Ngoài ra, đối với hành vi người điều khiển ô tô chở người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện, Bộ Công an cũng quy định số người được phép chở quá đối với từng loại xe mà không bị xử phạt. Cụ thể: Xe đến 09 chỗ ngồi được phép chở quá 01 người; xe từ 10 - 15 chỗ được chở quá 02 người; xe từ 16 - 30 chỗ được phép chở quá 03 người và trên 30 chỗ được chở quá 04 người...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2013.

Ü Khoa học-Công nghệ:

CHI HƠN 18 TỶ HUY ĐỘNG TIỀM LỰC KHCN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÔNG AN

Ngày 07/03/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an năm 2013.

Theo đó, tổng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch này là 18.757,4 triệu đồng, trong đó từ nguồn chi an ninh thường xuyên là 9.537,4 triệu đồng và từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ là 9.220 triệu đồng.

Kế hoạch này bao gồm 211 nhiệm vụ, đối tượng cụ thể cần huy động để phục vụ công tác công an năm 2013, trong đó có: Huy động 01 xe truyền hình lưu động và đội ngũ phóng viên, kỹ thuật của Đài truyền hình Việt Nam phục vụ yêu cầu công tác nghiệp vụ tại nơi xảy ra vụ việc; huy động các giáo sư, tiến sỹ chuyên gia đầu 
 

 

ngành của trường ĐH Quốc gia Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam… tham gia viết bài đấu tranh với các luận điều sai trái, thù địch; Huy động Công ty An ninh mạng BKAV hỗ trợ đơn vị B32 xây dựng bộ công cụ xâm nhập tấn công mạng và phối hợp triển khai công tác; Huy động Công ty cổ phần tin học Lạc Việt xây dựng hệ thống Ngân hàng dữ liệu phục vụ công tác Tình báo...

Ngoài ra, kế hoạch cũng đề ra chủ trương huy động các bác sỹ đầu ngành của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh… truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm về khả năng chuẩn đoán và điều trị các bệnh lý điển hình như: cơ xương khớp; tim mạch; nhồi máu cơ tim trước và sau can thiệp mạch vành…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Thông tin-Truyền thông:

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC PHẢI
 BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT HÀNG NĂM

Đây là yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/03/2013 quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan nhà nước.

Cụ thể, Thông tư quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh phải thực hiện chế độ báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT định kỳ là 01 năm, từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo. Báo cáo phải được gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/02 hàng năm.

Nội dung báo cáo bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công tác bảo đảm an
 

 

toàn, an ninh thông tin; cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT; nhân lực và đầu tư cho ứng dụng CNTT.

Báo cáo được thực hiện và gửi dưới hình thức văn bản giấy phải có dấu, chữ ký của Thủ trưởng cơ quan báo cáo; trường hợp báo cáo được thực hiện bằng văn bản điện tử và gửi qua thư điện tử thì địa chỉ thư điện tử được xác nhận bằng văn bản của cơ quan báo cáo, được Thủ trưởng cơ quan báo cáo ký số bằng chứng thư số và được gửi qua thư điện tử chính thức có tên miền “.gov.vn” hoặc qua hệ thống quản lý văn bản, điều hành trên môi trường mạng của cơ quan báo cáo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2013.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

NĂM 2013, ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
THEO HƯỚNG GIẢM LÃI SUẤT

Ngày 07/03/2013, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết 32/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2013.

Tại Nghị quyết này, nhận định tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh triển khai các giải pháp chủ yếu đã đề ra tại các Nghị quyết 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 07/01/2013. Cụ thể: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất, tăng dư nợ tín dụng phù hợp với mục tiêu cả năm 2013; bảo đảm vừa hỗ trợ sản xuất, vừa kiểm soát lạm phát; cơ cấu nợ và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín
 

 

dụng; đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bộ Công Thương và các địa phương cần tập trung chỉ đạo, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời, đẩy mạnh chống buôn lậu, nhất là các mặt hàng có hại cho sức khỏe; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ hàng hóa của Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu...

 

Ü Cơ cấu tổ chức:

NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 04/03/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong đó, chức năng, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định theo hướng cụ thể hơn so với trước đây, đặc biệt những quyền hạn thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ như: Đất đai; tài nguyên nước; địa chất; khoáng sản; môi trường; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; biến đổi khí hậu; viễn thám...

Bên cạnh đó, Bộ còn có những chức năng, quyền hạn chung như: Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, các dự án đầu tư theo phân cấp và ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành các văn bản về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của

 

Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ theo quy định của pháp luật…

Cũng theo Nghị định này, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm 23 đơn vị, trong đó có 18 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 05 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Cơ cấu của một số đơn vị cũng được quy định rõ tại Nghị định này. Cụ thể: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức 03 phòng/Vụ.  Vụ Pháp chế được tổ chức 04 phòng; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền được tổ chức 02 phòng...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2013; thay thế Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008; Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.