Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
916 kết quả chứa từ khóa: 03/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 03/CT-TTg 2022 nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
02

Chỉ thị 03/CT-TTg 2021 tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
03

Chỉ thị 03/CT-TTg 2020 tăng cường thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 16/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2020
04

Chỉ thị 03/CT-TTg 2019 thực hiện chính sách quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 30/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2019
05

Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2018 về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi

Lĩnh vực: Chính sách; Hôn nhân gia đình; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
06

Chỉ thị 03/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2017
07

Chỉ thị 03/CT-TTg về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2016
08

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
09

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2014
10

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2013
11

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 17/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2012
12

Quyết định 461/QĐ-BTNMT Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg 2021

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
13

Công văn 1666/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2013
14

Công văn 1054/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2012
15

Công văn 8244/BTNMT-TCMT 2021 đôn đốc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
16

Chỉ thị 03/CT-BYT phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ngành y tế 2021

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
17

Chỉ thị 38/CT-TTg quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2020
18

Chỉ thị 29/CT-TTg 2020 giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
19

Chỉ thị 24/CT-TTg 2019 tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
20

Chỉ thị 18/CT-TTg 2019 về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2019
Vui lòng đợi