Số 06.2014 (667) - ngày 25/02/2014

SỐ 06 (667) - THÁNG 02/2014

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn
 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

21/2014/TT-BTC

Thông tư 21/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

 

* Đại diện ủy quyền vốn Nhà nước phải có kinh nghiệm ít nhất 3 năm

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

 

2

24/2014/TTLT-BTC-BTP

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, sử dụng kinh phí thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2020…

 

* Mức chi hỗ trợ trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

3

08/2014/TT-BCT

Thông tư 08/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

 

* Hạn ngạch nhập khẩu trứng năm 2014 là 44.100 tá

Trang 3

4

20/2014/TT-BTC

Thông tư 20/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam

 

* Điều kiện nhập khẩu ô tô của Việt kiều đã hồi hương

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

5

25/2014/TT-BTC

Thông tư 25/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ

 

* Phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

6

03/CT-TTg

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

 

* Tăng cường kiểm soát, bảo tồn động vật hoang dã

Trang 4

7

13/2014/TT-BTNMT

Thông tư 13/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

 

* Quy định kỹ thuật đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

8

06/2014/TT-BYT

Thông tư 06/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế

 

* Ban hành 11 nhóm chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

9

281/QĐ-TTg

Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"

 

* Đến 2020, 70% gia đình được nhận danh hiệu “Gia đình học tập”

Trang 5

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

10

14/2014/QĐ-TTg

Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp  Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 

* Các đề án phải lấy ý kiến của Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

11

23/2014/TT-BTC

Thông tư 23/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan

 

* Tiêu chuẩn trang phục đối với công chức hải quan

Trang 5

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

 

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

 

12

279/QĐ-TTg

Quyết định 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020

 

* Tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong các gia đình trẻ

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 11/2014/QĐ-TTg, soạn tin: VB 11/2014/QD-TTg gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 01/2014, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS01/2014 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN VỐN NHÀ NƯỚC
PHẢI CÓ KINH NGHIỆM ÍT NHẤT 3 NĂM

Ngày 14/02/2014, Bộ Tài chính đã ra Thông tư số 21/2014/TT-BTC ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (DN), trong đó, đáng chú ý là quy định về tiêu chuẩn và điều kiện người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào DN.

Cụ thể, người đại diện theo ủy quyền phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện như: Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có đủ năng lực hành vi dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ đảm đương nhiệm vụ; hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp; có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có khả năng, kinh nghiệm thực tế từ 03 năm trở lên về quản lý tài chính DN, về kinh doanh và tổ chức quản lý DN phù hợp với yêu cầu của vị trí được ủy quyền

 

làm người đại diện; không là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý, điều hành DN có phần vốn góp của Nhà nước và của người có thẩm quyền quyết định việc ủy quyền làm người đại diện; không thuộc đối tượng bị cấm quản lý DN theo quy định của pháp luật...

Trường hợp người đại diện tham gia vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc/Giám đốc DN phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tương ứng với chức danh đó theo quy định của Luật DN; Điều lệ của DN; các tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của Luật Cán bộ công chức đối với người được cử làm đại diện tại các DN có phần vốn góp của Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2014.

Ü Tài chính-Ngân hàng:

MỨC CHI HỖ TRỢ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO

Ngày 17/02/2014, Liên bộ Tài chính, Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.

Theo quy định tại Thông tư này, mức chi thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn; kiểm tra, giám sát; tọa đàm, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg và các hoạt động để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý như: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động về các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn... được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 30/11/2012 hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý Nhà nước; định mức tài chính hỗ trợ các hoạt động để thực

 

hiện chính sách trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg.

Riêng đối với mức chi cung cấp Báo Pháp luật Việt Nam; hỗ trợ học phí cho viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước được quy định như sau: Cung cấp 01 số báo Báo Pháp luật Việt Nam/tuần báo; báo tết dương lịch, báo tết âm lịch/đơn vị/năm cho UBND và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý các xã nghèo theo giá phát hành của báo; hỗ trợ học phí cho viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước các tỉnh có các xã nghèo tham gia khóa đào tạo nghề luật sư tạo nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý theo mức học phí hiện hành của Học viện Tư pháp với số lượng hỗ trợ 03 người/trung tâm/năm...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/04/2014.

Ü Xuất nhập khẩu:

HẠN NGẠCH NHẬP KHẨU TRỨNG NĂM 2014 LÀ 44.100 TÁ

Đây là quy định mới của Bộ Công Thương tại Thông tư số 08/2014/TT-BCT ngày 18/02/2014 quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2014.

Theo đó, trong năm 2014, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gà, trứng vịt, ngan và loại khác được phân giao cho thương nhân có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu là 44.100 tá; hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng muối làm nguyên liệu sản xuất hóa chất, sản xuất thuốc, sản phẩm y tế là 102.000 tấn; hạn ngạch thuế quan nhập
 

 

khẩu đường phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất đường thô để tinh luyện là 77.200 tấn.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, muối, trứng và gia cầm thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đường, muối, trứng gia cầm sản xuất trong nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU Ô TÔ CỦA VIỆT KIỀU ĐÃ HỒI HƯƠNG

Ngày 12/02/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BTC quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Nổi bật tại Thông tư này là quy định về điều kiện nhập khẩu đối với xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài cấp còn giá trị và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam và có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp; đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Theo đó, từ ngày 01/04/2014, xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam ngoài việc phải đáp ứng quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011, còn phải được đăng ký lưu hành ở nước định cư hoặc nước mà công

 

dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc ít nhất 06 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km đến thời điểm ô tô về đến cảng Việt Nam.

Tương tự, xe mô tô nhập khẩu vào Việt Nam theo chế độ tài sản di chuyển cũng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Cụ thể: Xe mô tô nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm mô tô về đến cảng Việt Nam; được đăng ký lưu hành ở nước định cư hoặc nước mà công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc trước thời điểm công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hồi hương được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam và thuộc loại được phép đăng ký, lưu hành tại Việt Nam...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2014.

Ü Thương mại:

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Theo Thông tư số 25/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/02/2014 về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ thì hàng hóa, dịch vụ được định giá theo phương pháp so sánh hoặc phương pháp chi phí.

Trong đó, phương pháp so sánh là căn cứ vào kết quả phân tích, so sánh giữa mức giá và các đặc điểm kinh tế, kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến mức giá của hàng hóa, dịch vụ cần định giá với hàng hóa, dịch vụ tương tự được giao dịch trên thị trường trong nước và có tham khảo giá cả trên thị trường khu vực, thế giới. Phương pháp chi phí là căn cứ vào chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, hợp lệ và mức lợi nhuận dự kiến (nếu có) phù hợp với mặt bằng thị trường và chính sách của Nhà nước có tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ.

 

Riêng ở phương pháp chi phí, Thông tư này cũng chỉ rõ: Các khoản chi không được tính chi phí hợp lý, hợp lệ để xác định giá thành sản phẩm thực hiện theo quy định hiện hành về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản chi không được tính vào chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm theo các quy định có liên quan. Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dự kiến tỷ suất lợi nhuận hoặc mức lợi nhuận hợp lý (nếu có) để đảm bảo giá bán hàng hóa, dịch vụ được xác định không được vượt quá giá bán trên thị trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và thay thế Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT, BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Trước tình trạng buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới nguồn tài nguyên thiên nhiên..., ngày 20/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ Công an, Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác ngăn ngừa, đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong việc mua bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quảng cáo, tiêu dùng trái phép mẫu động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; phối hợp tăng cường công tác kiểm tra,

 

kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu hàng không, cảng biển, đường bộ quốc tế, đường mòn lối mở qua biên giới và tập trung phát hiện, xử lý dứt điểm các tụ điểm buôn bán trái phép mẫu vật loài hoang dã bao gồm cả mẫu vật giả ở khu vực biên giới và trong thị trường nội địa...

Đồng thời, tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ trái phép đối với mẫu vật loài hoang dã; tăng cường tuyên truyền những điển hình tốt về bảo tồn, kiểm soát buôn bán động vật hoang dã; đưa thông tin khách quan đảm bảo lợi ích quốc gia...
 

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Nhằm cung cấp các thông tin, số liệu về tài nguyên nước dưới đất, khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước dưới đất trên các vùng lãnh thổ..., ngày 17/02/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

Thông tư quy định chi tiết về nội dung, yêu cầu kỹ thuật và các sản phẩm của các nhiệm vụ điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, bao gồm: Đánh giá số lượng và chất lượng các nguồn nước dưới đất, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn nước dưới đất, các bản đồ chuyên về tài nguyên nước dưới đất; đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước dưới đất; phân loại nguồn nước dưới đất theo mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước, các khu vực dự trữ nước dưới đất, khu vực cần

 

cấm hoặc hạn chế khai thác nước dưới đất và xác định khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất...

Trong đó, việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất phải bảo đảm các nguyên tắc như: Đảm bảo tính kế thừa, đồng bộ, thống nhất giữa các tỷ lệ điều tra, đánh giá từ tổng quan đến chi tiết và các dạng điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất có tính đặc thù theo yêu cầu cấp bách của cơ quan Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững với yêu cầu thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước... Đặc biệt, phải định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin, dữ liệu, kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/04/2014.

Ü Y tế-Sức khỏe:

BAN HÀNH 11 NHÓM CHỈ SỐ THỐNG KÊ CƠ BẢN NGÀNH Y TẾ

Ngày 14/02/2014, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 06/2014/TT-BYT về việc ban hành Danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế, gồm 88 chỉ số thuộc 11 nhóm: Tài chính y tế; Nhân lực y tế; Cơ sở y tế; Hệ thống thông tin; Quản trị hệ thống; Sử dụng dịch vụ y tế; Chất lượng và tính an toàn của dịch vụ y tế; Độ bao phủ và ảnh hưởng của các biện pháp can thiệp; Hành vi và các yếu tố nguy cơ; Tình trạng sức khỏe; Bệnh không lây và tai nạn thương tích.

Trong đó, có các chỉ số quan trọng như: Số nhân lực y tế/cơ sở y tế trên 10.000 dân; Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế; Tỷ lệ người bệnh hài lòng với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Tỷ lệ trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; Tỷ lệ người hút thuốc lá; Tỷ suất tử vong do tai nạn, thương tích trên 100.000 dân; Tỷ

 

số tử vong của mẹ/trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống; Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng; Tỷ suất mới mắc ung thư trên 100.000 dân…

Cùng với việc ban hành Danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản nêu trên, Quyết định cũng quy định Sở Y tế là cơ quan đầu mối tại địa phương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trên địa bàn phục vụ tính toán các chỉ tiêu thống kê.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2014 và thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BYT ngày 25/12/2008.

 
Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

ĐẾN 2020, 70% GIA ĐÌNH ĐƯỢC NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH HỌC TẬP”

Đây là mục tiêu của Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014.

Theo đó, từ năm 2016, các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” sẽ được triển khai nhân rộng trong phạm vi cả nước, phấn đấu đến năm 2020, 70% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, 50% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập” và 60% cộng đồng (thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và tương đương) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”. Đối với các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các tỷ lệ này tương tứng là 60%, 40% và 50%; 50% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

 

Để phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, Đề án này đề ra chủ trương tổ chức các Hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; giám sát, kiểm tra việc nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở các địa phương trong toàn quốc; tổ chức Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” tiêu biểu toàn quốc và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Khoa học-Công nghệ:

CÁC ĐỀ ÁN PHẢI LẤY Ý KIẾN CỦA
 LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM

Theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/02/2014 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các đề án cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam) bao gồm

Các đề án về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng; các chương trình, dự án lớn, công trình quan trọng quốc gia; chương trình, dự án lớn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức và

 

đề án do các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặt hàng Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội...

Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các loại đề án nêu trên do ngân sách Nhà nước bố trí hàng năm từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ. Hàng năm, Liên hiệp Hội Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch nội dung và dự toán kinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án nêu trên, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính tổng hợp trong dự toán chi ngân sách Nhà nước để thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2014.

 
Ü Hành chính:

TIÊU CHUẨN TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC HẢI QUAN

Ngày 17/02/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2014/TT-BTC quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, Giấy chứng minh hải quan.

Trong đó, đáng chú ý là quy định về tiêu chuẩn trang phục đối với công chức hải quan và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Cụ thể, mỗi công chức hải quan được cấp phát 01 bộ áo, quần xuân - hè/năm; 02 bộ áo, quần thu - đông/năm; 01 bộ lễ phục/05 năm; 01 áo bông/04 năm; 02 biển tên hải quan/cấp phát lần đầu... Thời gian cấp phát vào tháng 04 hàng năm. Riêng đối với công chức hải quan thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu, kiểm tra phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, hướng dẫn chó nghiệp vụ, vận

 

hành, sửa chữa tàu thuyền, làm việc trong phòng thí nghiệm..., ngoài những tiêu chuẩn nêu trên còn được cấp thêm 01 bộ quần áo bảo hộ lao động/năm; 01 đôi găng tay bảo hộ/năm và 02 năm cấp 01 mũ bảo hộ...

Cũng theo Thông tư này, công chức hải quan được sử dụng Giấy chứng minh hải quan trong khi làm nhiệm vụ đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật; Giấy chứng minh hải quan không thay thế giấy giới thiệu công tác. Đặc biệt, nghiêm cấm việc làm giả, tẩy xoá, sửa chữa, cho mượn hoặc mượn của người khác Giấy chứng minh hải quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/04/2014.

Ü Hôn nhân Gia đình:

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG CÁC GIA ĐÌNH TRẺ

Ngày 20/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020.

Tại Đề án này, bên cạnh đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của xã hội, các thành viên trong gia đình về tầm quan trọng của gia đình và giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình…, Đề án còn nhấn mạnh việc tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình, trong đó cung cấp cho các thành viên gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ về kỹ năng làm cha, mẹ, chất lượng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng, xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em…; nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình và phòng, chống bạo lực

 

gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học…

Mục tiêu cụ thể mà Đề án này hướng tới là đến năm 2020, hầu hết các cuộc hôn nhân đăng ký kết hôn theo đúng quy định; 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; 75% cha, mẹ có trẻ em dưới 06 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy, chăm sóc con cái; 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện…; 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.