Số 05.2017 (818) ngày 07/02/2017

 

SỐ 05 (818) - THÁNG 02/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

04/CT-TTg

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020

 

* Sẽ mở rộng phương thức thoái vốn Nhà nước tại DN

Trang 2

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

2

06/2017/TT-BTC

Thông tư 06/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

 

* Quy định về không tính tiền chậm nộp thuế

Trang 2

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

3

03/CT-TTg

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

 

* Tiếp tục phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

04/2017/NĐ-CP

Nghị định 04/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

 

* Mức bảo lãnh Chính phủ tối đa bằng 70% tổng đầu tư dự án

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG  MẠI

 

5

06/2017/NĐ-CP

Nghị định 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

 

* Cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

6

05/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

 

* Trường ĐH phải công bố tỷ lệ SV có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

Trang 3

7

04/2017/TT-BGDĐT

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

 

* Năm 2017, nội dung thi THPT quốc gia nằm trọn trong chương trình lớp 12

Trang 4

8

117/QĐ-TTg

Quyết định 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"

 

* Triển khai hệ thống học tập trực tuyến tại các trường ĐH

Trang 4

DÂN SỰ

 

DÂN SỰ

 

9

05/2017/NĐ-CP

Nghị định 05/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

 

* Xử lý tài sản chìm đắm dưới biển

Trang 4

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

10

68/QĐ-TTg

Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

 

* Đến năm 2020, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 45% nhu cầu

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

11

01/2017/TT-BTP

Quyết định 01/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự

 

* Nguyên tắc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ

Trang 5

XUẤT NHẬP CẢNH

 

XUẤT NHẬP CẢNH

 

12

07/2017/NĐ-CP

Nghị định 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

 

* Thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 40 nước

Trang 5

 

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 01/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS 01/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

SẼ MỞ RỘNG PHƯƠNG THỨC THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DN

Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đề ra cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các đơn vị liên quan tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp trong quý II/2017 theo hướng mở rộng thêm các phương thức thoái vốn khác như đấu giá thông thường hoặc bán cả lô toàn bộ phần vốn Nhà nước tại công ty đại chúng niêm yết, nhưng không thấp hơn biên độ giá giao dịch tại thời điểm bán; bổ sung quy định về việc xác định giá khởi điểm đối với phần vốn Nhà nước trước khi tổ chức bán theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán.

 
 

Trong quý I/2017, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, 189/2013/NĐ-CP và 116/2015/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; trong đó, quy định nâng cao chất lượng và trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong việc xác định vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước; có cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, bổ sung tiêu chí gắn với trách nhiệm và chế tài bảo đảm thực hiện cam kết đối với cổ đông chiến lược…

Các Bộ, ngành, địa phương phải có cơ chế phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị doanh nghiệp; xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho từng doanh nghiệp; nghiên cứu, xác định giá trị thương hiệu vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa…

 
Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

QUY ĐỊNH VỀ KHÔNG TÍNH TIỀN CHẬM NỘP THUẾ

Ngày 20/01/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC).

Theo quy định tại Thông tư này, trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn, dẫn đến nợ thuế thì không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp

 
 

thuế tính trên số tiền thuế còn nợ, nhưng không vượt quá số tiền ngân sách Nhà nước chưa thanh toán.

Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. Cơ quan thuế có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, nếu phát hiện người nộp thuế được đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thanh toán nhưng không nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước thì ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/03/2017.

Ü Đất đai-Nhà ở:

TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP

Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/01/2017.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính để huy động các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động và người dân tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tập trung thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu  
 

 

công nghiệp, người có thu nhập thấp ở đô thị; bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp; khuyến khích hình thành một số chế định như Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ đầu tư bất động sản… để tạo thêm kênh huy động vốn trung hạn và dài hạn cho phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, sẽ nghiên cứu chính sách về nghĩa vụ của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động tại các khu công nghiệp trong việc hỗ trợ nhà ở cho công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đó…

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

MỨC BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ TỐI ĐA BẰNG 70% TỔNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Ngày 16/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2017/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; trong đó nhấn mạnh, Chính phủ chỉ cấp thư bảo lãnh, không cấp thư tái bảo lãnh.

Cụ thể, mức bảo lãnh Chính phủ đối với trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu cho chương trình, dự án đầu tư không vượt quá 70% tổng mức đầu tư của chương trình, dự án. Đối với dự án được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc dự án thuộc diện phải triển khai cấp bách, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu cũng tối đa 70% tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư; với dự án nhóm A có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu tối đa 60% tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư; với dự án khác, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu tối đa 50% tổng mức đầu tư theo quyết định
 

 

đầu tư.

Để được cấp bảo lãnh Chính phủ với chương trình, dự án đầu tư, người vay, chủ thể phát hành trái phiếu phải là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập hợp pháp tại Việt Nam và có thời gian hoạt động ít nhất 03 năm. Đồng thời, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vay vốn được Chính phủ bảo lãnh phải có tỷ lệ vốn của chủ sở hữu tham gia dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư trong cơ cấu vốn của dự án; phải có tình hình tài chính lành mạnh, không có lỗ lũy kế (trừ các khoản lỗ do chính sách của Nhà nước), đảm bảo hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 03 lần theo báo cáo tài chính…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017.

Ü Thương mại:

CHO PHÉP THÍ ĐIỂM KINH DOANH ĐẶT CƯỢC BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ

Tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Chính phủ đã chính thức cho phép 01 doanh nghiệp được tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Để được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng hoặc tương đương; có phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện đại, đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định; có phương án kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế khả thi, phương thức phân phối vé đặt cược, địa bàn phát hành vé đặt cược phù hợp quy định của pháp luật…

Về giới hạn mức tham gia đặt cược, Nghị định quy định mức đặt cược tối thiểu cho 01 lần đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế là 10.000 đồng; mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong 01 ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 01 triệu đồng. Để được

 
 

tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; đặc biệt, không cho phép tham gia đặt cược với những trường hợp bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột) hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không cho tham gia đặt cược.

Cũng theo Nghị định, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh đặt cược; kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định của pháp luật; lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép; cố ý thực hiện chính sách khuyến mại cho người chơi sẽ bị phạt tiền từ 180 - 200 triệu đồng. Người chơi sửa chữa, tẩy xóa vé đặt cược để lĩnh thưởng bị phạt từ 05 - 10 triệu đồng; trường hợp giả mạo vé đặt cược để lĩnh thưởng hoặc giả mạo kết quả trúng thưởng, phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2017.

 
Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

TRƯỜNG ĐH PHẢI CÔNG BỐ TỶ LỆ SV CÓ VIỆC LÀM SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 25/01/2017 kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT.

Theo Quy chế, từ năm 2018, ngoài các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng, các trường đại học, học viện; các trường cao đẳng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy còn phải công bố thêm tổng chi phí để đào tạo 01 sinh viên mỗi năm và tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 02 khóa gần nhất so với năm tuyển sinh (theo nhóm ngành) trong đề án tuyển sinh; trường hợp không công khai đầy đủ các thông tin nêu trên sẽ không được thông báo tuyển sinh. Đồng thời, phải công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia.

 
 

Bên cạnh đó, Quy chế cũng cho phép các trường đào tạo sư phạm có thể mở rộng diện xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp nếu đáp ứng điều kiện: 03 năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức và các điều kiện khác do trường quy định trong đề án tuyển sinh.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về nguyên tắc lựa chọn tổ hợp các bài thi/môn thi để xét tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Cụ thể, trong năm 2017, những trường sử dụng các bài thi/môn thi mới ngoài các khối thi truyền thống đã sử dụng từ năm 2014 trở về trước để xét tuyển cho 01 ngành phải dành ít nhất 25% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo các khối thi truyền thống.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2017.

 

NĂM 2017, NỘI DUNG THI THPT QUỐC GIA
 NẰM TRỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.

Cụ thể, năm 2017, nội dung thi THPT quốc gia nằm trong chương trình lớp 12 THPT; năm 2018, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT; từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong chương trình cấp THPT. Thi THPT quốc gia gồm 05 bài thi, trong đó có 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 02 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 04 bài thi gồm
 

 

 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT phải dự thi 03 bài thi, gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp. Để tăng cơ hội xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh được chọn dự thi cả 02 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đặc biệt, sẽ đặc cách tốt nghiệp THPT với thí sinh bị tai nạn, ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 từ khá trở lên…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2017.

 

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH

Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/01/2017 tại Quyết định số 117/QĐ-TTg.

Nhằm mục tiêu đến năm 2020, 90% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường; trong đó 70% trường học sử dụng sổ quản lý điện tử; 50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tối thiểu mức độ 3, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một số giải pháp chính cho các Bộ, ngành liên quan.

Cụ thể như: Quản lý học sinh, quản lý giáo viên, quản lý thi, xếp thời khóa biểu, sổ quản lý điện tử,
 

 

tích hợp với trang tin điện tử của nhà trường trên môi trường mạng ở tất cả các cấp học mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; Triển khai hệ thống học tập trực tuyến tại các cơ sở đào tạo đại học, lựa chọn, sử dụng các bài giảng trực tuyến của nước ngoài phù hợp với điều kiện trong nước; Hình thành một số cơ sở đào tạo đại học trực tuyến trên cơ sở các trường hiện có bằng nguồn vốn đầu tư của nước ngoài, doanh nghiệp; Thí điểm bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tiếp cận chuẩn quốc tế tại một số cơ sở giáo dục và đào tạo, địa phương có đủ điều kiện và yêu cầu cao về nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 
Ü Dân sự:

XỬ LÝ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM DƯỚI BIỂN

Ngày 16/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Theo Nghị định này, trường hợp tài sản chìm đắm có giấy tờ, tài liệu hoặc ký, mã hiệu có thể xác định được tên và địa chỉ chủ sở hữu, trong 03 ngày từ ngày nhận được thông báo, cơ quan có thẩm quyền thông báo cho chủ sở hữu theo địa chỉ được tìm thấy. Trường hợp tài sản chìm đắm chưa xác định được chủ sở hữu, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo có tài sản chìm đắm, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo 03 lần liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương để tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo lần cuối, chủ sở hữu tài sản hoặc người đại diện hợp pháp phải liên lạc với cơ quan thông báo để làm thủ tục nhận tài sản hoặc thực hiện nghĩa vụ trục vớt tài sản chìm đắm.

Với tài sản chìm đắm là di sản văn hóa dưới nước hoặc thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Nghị định
 

 

này quy định việc xử lý như sau: Tài sản thuộc loại di tích lịch sử - văn hóa, bảo vật quốc gia hoặc di vật, cổ vật có giá trị đặc biệt về văn hóa, khoa học, lịch sử thuộc sở hữu Nhà nước thì chuyển giao cho cơ quan quản lý về di sản văn hóa dưới biển; Tài sản thuộc lĩnh vực quốc phòng thì chuyển giao cho cơ quan quân sự; Tài sản thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, chuyển giao cho cơ quan công an.

Riêng với tài sản chìm đắm phải tiêu hủy, Nghị định này yêu cầu việc tiêu hủy phải được lập thành biên bản; nội dung chính của biên bao gồm: Tên, loại tài sản tiêu hủy; Căn cứ thực hiện tiêu hủy tài sản; Thời gian, địa điểm tiêu hủy tài sản; Chủng loại, số lượng tài sản tiêu hủy; Hình thức tiêu hủy tài sản…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2017; bãi bỏ Nghị định số 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013.
 

Ü Công nghiệp:

ĐẾN NĂM 2020, SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐÁP ỨNG 45% NHU CẦU

Theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017, mục tiêu đến năm 2020, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng khoảng 45% nhu cầu cho sản xuất nội địa; đến năm 2025, tỷ lệ này tăng lên 65%. Trong đó, tập trung phát triển 3 lĩnh vực chủ yếu, gồm: Lĩnh vực linh kiện phụ tùng; Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày; Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Chương trình nêu rõ, giai đoạn từ năm 2016 - 2020, tập trung kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; tạo mối liên kết hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam với các Tập đoàn đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; Hỗ trợ doanh nghiệp

 
 

áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ…

Giai đoạn từ năm 2021 - 2025, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 
Ü Tư pháp-Hộ tịch:

NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ, XỬ LÝ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GIỮ

Thông tư số 01/2017/TT-BTP về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự đã được Bộ Tư pháp ban hành ngày 23/01/2017, có hiệu lực từ ngày 15/03/2017.

Theo đó, vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự do cơ quan có thẩm quyền chuyển giao hoặc tài sản do cơ quan thi hành án dân sự kê biên, tạm giữ phải được bảo quản tại kho vật chứng, tài sản tạm giữ (sau đây gọi chung là kho vật chứng) của cơ quan thi hành án dân sự. Với vật chứng, tài sản tạm giữ không thể vận chuyển, di dời về bảo quản tại kho vật chứng thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ký hợp đồng thuê trông giữ, bảo quản theo quy định của pháp luật…

Về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, Thông tư quy định, với vật chứng là chất độc, hóa chất nguy hiểm, ma túy (số lượng lớn) hoặc các loại vật chứng đặc thù khác phải tiêu hủy, nếu xét thấy việc tiêu hủy có

 

thể dẫn đến mất an toàn và ảnh hưởng đến môi trường, cơ quan thi hành án dân sự phải lập kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan tiến hành thuê tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ để tiến hành tiêu hủy theo quy định; trường hợp có nhiều tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thì có thể tổ chức đấu thầu để lựa chọn.

Khi phát hiện vật chứng, tài sản tạm giữ đang lưu giữ, bảo quản tại kho vật chứng bị mất, hư hỏng, không còn giá trị, biến chất nguy hiểm, có thể gây mất an toàn thì phải làm rõ trách nhiệm và phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra; xác minh làm rõ và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm nếu vật chứng, tài sản tạm giữ bị mất; trường hợp tang vật, tài sản tạm giữ bị hư hỏng, không còn giá trị sử dụng thì thực hiện tiêu hủy.
 

Ü Xuất nhập cảnh:

THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO CÔNG DÂN 40 NƯỚC

Ngày 25/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017.

Theo đó, trong 02 năm, từ ngày 01/02/2017 đến ngày 01/02/2019, sẽ thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 40 nước nhập cảnh vào Việt Nam, như: Argentina; Ba Lan; Hàn Quốc, Đức, Bruney; Cuba; Séc; Hoa Kỳ; Italy; Nga; Nhật Bản; Pháp; Trung Quốc (trừ công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử)… qua 08 cửa khẩu đường không, 13 cửa khẩu đường bộ và 07 cửa khẩu đường biển.

 
 

Để được cấp thị thực điện tử, công dân các nước nêu trên truy cập vào trang thông tin cấp thị thực điện tử (https://www.xuatnhapcanh.gov.vn hoặc https://www.immigration.gov.vn) để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu; nhập mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại trang thông tin cấp thị thực điện tử. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử tại trang thông tin cấp thị thực điện tử.

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.