Số 02.2017 (815) ngày 10/01/2017


 

SỐ 02 (815) - THÁNG 01/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.v

n

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

2790/QĐ-BTC

Quyết định 2790/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử

 

* Thí điểm giải quyết hoàn thuế GTGT trực tuyến

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

2

42/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

 

* Điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

3

2545/QĐ-TTg

Quyết định 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020

 

* Giai đoạn 2016 - 2020, 100% siêu thị chấp nhận thanh toán qua thẻ

Trang 3

4

41/2016/TT-NHNN

Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

* Ngân hàng phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%

Trang 3

5

38/2016/TT-NHNN

Thông tư 38/2016/TT-NHNN quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác

 

* Phương pháp tính lãi tiền gửi của tổ chức tín dụng

Trang 3

6

36/2016/TT-NHNN

Thông tư 36/2016/TT-NHNN ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng

 

* Thời hạn cuộc thanh tra chuyên ngành ngân hàng tối đa 45 ngày

Trang 4

7

35/2016/TT-NHNN

Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

 

* Phải báo cáo 10 ngày trước khi cung cấp dịch vụ Internet Banking

Trang 4

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

8

174/2016/NĐ-CP

Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

 

* Doanh nghiệp phải lưu giữ sổ kế toán ít nhất 10 năm

Trang  4

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

9

169/2016/NĐ-CP

Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

 

* Được bán đấu giá hàng đến cảng không có người nhận

Trang 5

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

10

175/2016/NĐ-CP

Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

 

* Từ 15/2, KD trò chơi điện tử có thưởng phải có vốn từ 200 tỷ

Trang 5

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

11

171/2016/NĐ-CP

Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

 

* Mua, bán, đóng mới tàu biển là hoạt động đầu tư đặc thù

Trang 5

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

12

02/CT-TTg

Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

 

* Từ 2017 - 2021, giảm 1,5 - 2% biên chế/năm

Trang 6

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

13

01/NQ-CP

Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

 

* Sẽ thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử

Trang 6

14

113/NQ-CP

Nghị quyết 113/NQ-CP về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016

 

* Tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi đến hết quý I/2017

Trang 6

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

15

168/2016/NĐ-CP

Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

 

* Thời hạn khoán rừng, vườn cây tối đa 20 năm

Trang 7

 

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

 

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

 

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 12/2016, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS12/2016 Emailnhận gửi đến 6689.

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:


THÍ ĐIỂM GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ GTGT TRỰC TUYẾN

 

Ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 2790/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử; chương trình thí điểm này được thực hiện từ tháng 12/2016 tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận và Thái Nguyên.

Người nộp thuế tại các địa phương nêu trên đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Khi thực hiện hoàn thuế điện tử, người nộp thuế sử dụng các thông tin đã đăng ký

 

 

khai thuế điện tử gồm: Chứng thư số, Địa chỉ thư điện tử, Tài khoản truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Giao dịch hoàn thuế điện tử được thực hiện kể từ thời điểm cơ quan thuế thông báo chấp nhận giao dịch hoàn thuế điện tử.

Bên cạnh đó, người nộp thuế còn phải thường xuyên kiểm tra hòm thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế để tiếp nhận các thông báo, quyết định của cơ quan thuế trong quá trình giải quyết hồ sơ; trường hợp đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử đến cơ quan thuế nhưng sau đó hủy đề nghị thì người nộp thuế phải gửi văn bản hủy đề nghị hoàn thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:


ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG THÁNG ĐÓNG BHXH

 

Có hiệu lực từ ngày 11/02/2017, Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm nhân với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng. Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của các năm 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 và 2017 lần lượt là 1,15; 1,08; 1,03; 1,03; 1,00 và 1,00.
 

 

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm được xác định bằng tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng. Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của các năm 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 và 2017 là 1,73; 1,62; 1,48; 1,25; 1,15; 1, 08; 1, 03; 1, 03; 1,00 và 1,00.

Các nội dung quy định Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.


 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, 100% SIÊU THỊ CHẤP NHẬN
THANH TOÁN QUA THẺ

 

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2016 tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg.

Tại Đề án, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, đơn v liên quan khuyến khích phát triển các loại thẻ đa dụng, đa năng, thẻ phi vật lý, thẻ không tiếp xúc (để thu phí cầu đường, mua xăng dầu, mua vé xe buýt, đi taxi, chi trả bảo biểm xã hội, thu học phí…); tăng tỷ lệ chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu thông qua các phương tiện thanh toán điện tử, tài khoản thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng, kết hợp với mở rộng các điểm tiếp cận tiền mặt (bưu điện, đại lý) và các hình thức thanh toán mới, hiện đại, tiện lợi, có chi phí hợp lý; tiếp tục mở rộng triển khai trả lương, thu nhập qua tài khoản; xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ánh, cập nhật các hành vi tội phạm như gian lận, giả mạo, lừa đảo, biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt

 

động thanh toán không dùng tiền mặt…

Dự kiến giai đoạn 2016 - 2020, 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng; 70% đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn của các cá nhân, hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; 50% cá nhân, hộ gia đình ở thành phố lớn sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu dùng. Cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%; nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70%...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 


NGÂN HÀNG PHẢI DUY TRÌ TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TỐI THIỂU 8%

 

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đáng chú ý là quy định ngân hàng không có công ty con, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì tỷ lệ an toàn vốn xác định trên cơ sở báo cáo tài chính của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tối thiểu 8%. Trường hợp có công ty con, phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn xác định trên cơ sở báo cáo tài chính của ngân hàng tối thiểu là 8%; tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất xác định trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất của ngân hàng tối thiểu 8%.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng cho phép ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được điều chỉnh giảm giá trị khoản phải đòi, giao dịch theo các biện pháp

 

giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng một hoặc kết hợp các biện pháp: Tài sản bảo đảm; Bù trừ số dư nội bảng; Bảo lãnh của bên thứ ba; Sản phẩm phái sinh tín dụng.

Trong đó, việc giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng tài sản bảo đảm chỉ áp dụng với tiền mặt, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm do tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài phát hành; vàng; giấy tờ có giá do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán; cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Hà Nội; chứng khoán nợ do Chính phủ các nước, tổ chức công lập của Chính phủ các nước phát hành được doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập xếp hạng từ BB- trở lên; chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành được doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập xếp hạng từ BBB- trở lên.
 


PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI TIỀN GỬI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 

Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 38/2016/TT-NHNN quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.

Theo đó, số tiền lãi ngày của Ngân hàng Nhà nước và tổ chức khác (không bao gồm tổ chức tín dụng) được tính bằng số dư tiền gửi của tổ chức đầu ngày nhân với lãi suất chia cho 365; trong đó, số tiền lãi trong kỳ tính lãi bằng tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi; mức lãi suất tiền gửi do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ, tính theo tỷ lệ %/năm. Số lãi

 

 

tiền gửi của tổ chức tín dụng được tính bằng tổng của số dư tính lãi tiền gửi của tổ chức tín dụng nhân với số ngày duy trì dự trữ bắt buộc nhân với lãi suất chia cho 365.

Cũng theo Thông tư này, đến cuối ngày đến hạn phải trả một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi theo thỏa thuận trên hợp đồng mà tổ chức tín dụng chưa trả hết nợ gốc và/hoặc lãi cho Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện chuyển sang theo dõi quá hạn số tiền gốc và/hoặc lãi đến hạn chưa trả của tổ chức tín dụng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017.
 

THỜI HẠN CUỘC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
NGÂN HÀNG TỐI ĐA 45 NGÀY

 

Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra Thông tư số 36/2016/TT-NHNN ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng.

Theo quy định tại Thông tư này, chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thanh tra chuyên ngành ngân hàng, trưởng đoàn thanh tra phải công bố quyết định với đối tượng thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức và phương thức làm việc của đoàn thanh tra, thời hạn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra…


 

 

Trong đó, thời hạn thực hiện 01 cuộc thanh tra do thanh tra, giám sát ngân hàng tiến hành không quá 45 ngày; trường hợp nội dung thanh tra phức tạp, liên quan đến trách nhiệm nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân cần gia hạn thời gian thanh tra, trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản đề nghị người ra quyết định thanh tra gia hạn thời gian thanh tra. Nếu gia hạn thời gian thanh tra đến 70 ngày, phải báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hoặc báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với gia hạn thời gian thanh tra trên 70 ngày.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/02/2017.
 

PHẢI BÁO CÁO 10 NGÀY TRƯỚC KHI CUNG CẤP
DỊCH VỤ INTERNET BANKING

 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

Cụ thể, các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet Banking phải gửi báo cáo bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Công nghệ tin học) trước khi cung cấp chính thức dịch vụ Internet Banking ít nhất 10 ngày làm việc. Đồng thời, trong vòng 05 ngày kể từ thời điểm phát sinh hoặc phát hiện các sự cố mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống Internet Banking, đơn vị phải báo cáo thời gian, địa điểm phát sinh sự cố; nguyên nhân sự cố; tình hình thiệt hại; các biện pháp đã thực hiện để khắc phục, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet Banking hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật khi sử
 

 

dụng dịch vụ Internet Banking; khuyến cáo không dùng máy tính công cộng để truy cập Internet Banking, không lưu ID và Pass trên trình duyệt web. Đồng thời, phải áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật cơ sở dữ liệu khách hàng, tối thiểu gồm: Dữ liệu nhạy cảm của khách hàng khi lưu trữ, truyền trên mạng Internet phải được mã hóa hoặc che dấu; Thiết lập quyền truy cập đúng chức năng, nhiệm vụ cho nhân sự thực hiện nhiệm vụ truy cập dữ liệu khách hàng, có biện pháp giám sát mỗi lần truy cập; Có biện pháp quản lý truy cập, tiếp cận các thiết bị, phương tiện lưu trữ dữ liệu về thông tin khách hàng để phòng chống nguy cơ lộ, lọt thông tin khách hàng.

Cũng theo Thông tư này, tài khoản Internet Banking sẽ bị khóa nếu đăng nhập sai tối đa 05 lần; chỉ mở lại khi có yêu cầu tại quầy giao dịch.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.
 

Ü Kế toán-Kiểm toán:


DOANH NGHIỆP PHẢI LƯU GIỮ SỔ KẾ TOÁN ÍT NHẤT 10 NĂM

 

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Cụ thể, Nghị định quy định sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tự kiểm tra về kế toán, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và các tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính; tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản của doanh nghiệp… phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm. Đối với chứng từ kế toán khác như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của bộ phận kế toán, thời gian lưu giữ tối thiểu là 05 năm.
 

 

Một nội dung đáng chú ý khác của Nghị định này là quy định trong thời hạn 24 tháng, kể từ 01/01/2017, người được bố trí là phụ trách kế toán trước ngày 01/01/2017 phải đảm bảo có chứng chỉ kế toán trưởng.

Về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, Nghị định quy định đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp để có nguồn chi trả bồi thường thiệt hại cho khách hàng do rủi ro trong quá trình kế toán viên hành nghề của đơn vị mình cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thời điểm mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề phải được thực hiện chậm nhất là 60 ngày, từ ngày kế toán viên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại đơn vị.

 

Ü Xuất nhập khẩu:


ĐƯỢC BÁN ĐẤU GIÁ HÀNG ĐẾN CẢNG KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN

 

Theo Nghị định số 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng, nếu không có người nhận hoặc người nhận hàng không thanh toán hết các khoản nợ hoặc không đưa ra các bảo đảm cần thiết thì người vận chuyển có quyền bán đấu giá số hàng đó để trả nợ.

Đồng thời, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày phát sinh việc lưu giữ hàng hóa, người vận chuyển phải thông báo bằng văn bản cho người giao hàng, người nhận hàng về việc lưu giữ hàng hóa và dự định bán hàng để thanh toán các khoản nợ. Sau 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo, nếu không nhận được trả lời của người giao hàng, người nhận hàng hoặc không được thanh toán hết các khoản nợ, người vận chuyển phải đăng tải trên ít nhất một trong các báo giấy phát hành hàng
 

 

ngày hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương hoặc của địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi lưu giữ hàng trong 03 số liên tiếp; thời gian đăng tải thông báo tối đa là 30 ngày kể từ ngày thông báo cho người giao hàng.

Riêng với hàng hóa bị lưu giữ là loại hàng mau hỏng hoặc xét thấy việc lưu giữ hàng là quá tốn kém so với giá trị thực tế của hàng hóa, người vận chuyển có quyền quyết định thời hạn bán đấu giá với số hàng bị lưu giữ trước 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.
 

Ü Thương mại:

TỪ 15/2, KD TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG
PHẢI CÓ VỐN TỪ 200 TỶ

 

Từ ngày 15/02/2017, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu là 200 tỷ đồng; đồng thời phải đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và đăng ký kinh doanh ngành, nghề trò chơi điện tử có thưởng theo quy định.

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Cụ thể, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh
 

 

nghiệp trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước ngày 15/02/2017 mới được quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Đặc biệt, chỉ được quảng cáo dưới hình thức bảng, biển hiệu đặt bên trong cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng phải đảm bảo người bên ngoài không nghe được, không nhìn thấy được nội dung quảng cáo.

Cũng theo Nghị định này, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 90 triệu đồng - 100 triệu đồng; phạt tiền từ 180 triệu đồng - 200 triệu đồng với doanh nghiệp tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không đúng địa điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh; với doanh nghiệp kinh doanh máy trò chơi điện tử có thưởng không đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, mức phạt tiền dao động từ 90 triệu đồng - 100 triệu đồng.
 

Ü Giao thông:


MUA, BÁN, ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN LÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ĐẶC THÙ

 

Ngày 27/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển, quy định việc mua, bán, đóng mới tàu biển là hoạt động đầu tư đặc thù.

Cụ thể, hình mức mua tàu biển sử dụng vốn Nhà nước được thực hiện theo quy định về đấu thầu; trường hợp đã áp dụng đầy đủ các quy định về đấu thầu mà vẫn không lựa chọn được tàu biển thì thực hiện bằng hình thức chào hàng cạnh tranh theo thông lệ quốc tế với ít nhất 03 người chào hàng là người trực tiếp bán tàu hoặc người môi giới. Đối với mua, bán, đóng mới tàu biển sử dụng vốn khác, hình thức do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự quyết định.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam. Theo đó, giới hạn tuổi tàu khách, tàu ngầm, tàu lặn mang quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt

 

 

Nam tối đa là 10 năm; với các loại tàu biển khác, kho chứa nổi, giàn di động, không quá 15 năm; trường hợp đặc biệt, do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định nhưng không quá 20 năm và chỉ áp dụng với tàu chở hóa chất, chở khí hóa lỏng, chở dầu hoặc kho chứa nổi.

Cũng theo Nghị định này, tàu biển được mua, đóng mới của doanh nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước phải đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam. Tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhưng không có vốn Nhà nước được đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài theo quyết định của chủ sở hữu tàu; trong vòng 30 ngày kể từ ngày tàu biển được đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài, chủ tàu phải gửi 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển về cơ quan đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam để phục vụ công tác quản lý.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.
 

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:


TỪ 2017 - 2021, GIẢM 1,5 - 2% BIÊN CHẾ/NĂM

 

Trước tình trạng tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức và tỷ lệ tinh giản biên chế chưa đạt được mục tiêu đề ra, các giải pháp chưa được thực hiện quyết liệt, đồng bộ…, ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; sắp xếp lại mạng lưới các trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ sĩ số học sinh trên lớp theo các cấp, bậc học; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành
 

 

nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn, những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức. Từ nay đến năm 2021, mỗi năm các Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm từ 1,5 - 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015; các Bộ, ngành, địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015…

Người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế; nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định.
 

Ü Chính sách:


SẼ THÍ ĐIỂM CẤP SỐ VÀ THẺ AN SINH XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

 

Ngày 01/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Trước chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn thấp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển…, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử; thay đổi phương thức giải quyết chính sách trợ giúp xã hội thông qua hệ thống bưu điện, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân; đổi mới quản trị bệnh viện theo hướng tự chủ; thực hiện đa dạng hóa các loại hình khám, chữa bệnh kết hợp giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, giữa y học cổ truyền với y học hiện đại; thực hiện tốt việc đấu thầu tập trung, đàm phán giá thuốc; hoàn thành, đưa vào sử dụng 05 bệnh viện Trung ương và tuyến cuối; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản, nhân rộng mô hình thí điểm phương thức thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất và trường hợp bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý hành nghề y
 

 

dược tư nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; kiểm soát quy mô đào tạo theo hướng giảm chỉ tiêu các ngành ít có nhu cầu tuyển dụng và chất lượng thấp; tăng dần quy mô đào tạo các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao và chất lượng cao. Đồng thời, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; tăng dần đấu thầu, đặt hàng chỉ tiêu đào tạo nghề nghiệp từ ngân sách Nhà nước; nghiên cứu thí điểm chuyển đổi một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sang mô hình cổ phần hóa; nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nhấn mạnh, sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính gia nhập thị trường của doanh nghiệp; kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30/06/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện…
 

TIẾP TỤC BÌNH ỔN GIÁ SỮA CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI
ĐẾN HẾT QUÝ I/2017

 

Trước tình trạng tăng trưởng kinh tế và chỉ tiêu xuất khẩu không đạt kế hoạch đề ra; xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng còn nhiều thách thức; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng; công tác quản lý thị trường và thương mại biên giới còn một số bất cập…, ngày 31/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 113/NQ-CP về hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016.

Tại Nghị quyết, Chính phủ thống nhất tiếp tục thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đến hết quý I năm 2017; đồng thời thống nhất quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ưu đãi cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do UBND cấp tỉnh đề xuất theo các mức 30%, 70%, 100%; các chính sách phát triển thủy sản quy định tại Nghị
 

 

định số 67/2014/NĐ-CP được kéo dài thời hạn thực hiện đến hết ngày 31/12/2017. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cho phép điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (bao gồm cả tiền lương) với TP.HCM, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong tháng 12/2016.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm sử dụng đầy đủ kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ, bố trí bổ sung ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện nghiêm việc chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội (Trung tâm 6) trên địa bàn thành các cơ sở cai nghiện, hoàn thành chậm nhất trong quý I năm 2017…

 

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:


THỜI HẠN KHOÁN RỪNG, VƯỜN CÂY TỐI ĐA 20 NĂM

 

Có hiệu lực từ ngày 15/02/2017, Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.

Trong đó, đáng chú ý là quy định về thời hạn khoán rừng, vườn cây (gồm vườn cây cao su, chè, cà phê, cao cao, quế, vườn cây lấy nhựa, tinh dầu, cây ăn quả lâu năm) và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước. Cụ thể, thời hạn khoán công việc, dịch vụ thực hiện theo thỏa thuận giữa bên khoán và bên nhận khoán, tối đa là 01 năm và trong thời hạn bên khoán được Nhà nước

 

giao đất, cho thuê đất nông nghiệp. Thời hạn khoán ổn định theo chu kỳ cây trồng, vật nuôi hoặc chu kỳ sản xuất kinh doanh hoặc theo thỏa thuận giữa bên khoán và nhận khoán, trong thời hạn bên khoán được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nông nghiệp và tối đa là 20 năm.

Về hạn mức khoán, Nghị định quy định, hạn mức khoán đối với khoán công việc, dịch vụ do bên khoán và bên nhận khoán thỏa thuận, tối đa 15ha với cá nhân; 30ha với hộ gia đình; đối với cộng đồng dân cư, hạn mức khoán thực hiện theo thỏa thuận, nhưng tổng diện tích khoán không được vượt quá tổng diện tích bình quân mỗi hộ gia đình trong cộng đồng, tối đa là 30ha tại thời điểm hợp đồng khoán.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email:
[email protected]

 

 

 

 

Lưu ý:

 

 

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

 

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html

. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.