Số 02.2012 (563) ngày 10/01/2012

 

SỐ 02 (563) - THÁNG 01/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

02/NQ-CP

Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2011

 

* Từ 2012, Nhà nước độc quyền sản xuất và nhập khẩu vàng

Trang 2

2

27/QĐ-TTg

Quyết định 27/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015

 

* Nhân rộng mô hình nông thôn mới dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ

Trang 2

3

01/2012/NĐ-CP

Nghị định 01/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính...

 

* Giảm thời gian cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc còn 5 ngày

Trang 2

4

20/QĐ-TTg

Quyết định 20/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030

 

* Đến 2020, phải kiểm soát cơ bản về an toàn thực phẩm

Trang 3

5

01/NQ-CP

Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012

 

* Nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 là tái cơ cấu nền kinh tế

Trang 3

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

6

198/2011/TT-BTC

Thông tư 198/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thu, quản lý, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải...

 

* Phí hoa tiêu hàng hải không phải chịu thuế giá trị gia tăng

Trang 3

BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

 

7

45/2011/TT-BCT

Thông tư 45/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2010/TT-BCT ngày 10/05/2010...

 

* Hình thành 2 giới hạn chào giá trên thị trường phát điện cạnh tranh

Trang 4

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

8

04/CT-BTTTT

Chỉ thị 04/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trong dịp tết, lễ hội 2012

 

* Nhà mạng phải gửi cảnh báo về tin nhắn lừa đảo đến tất cả các thuê bao

Trang 4

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  

 

 

 

9

45/2011/TT-NHNN

Thông tư 45/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài...

 

* Ngân hàng Nhà nước công bố 8 điều kiện cho vay ra nước ngoài

Trang 4

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

 

 

10

50/2011/QĐ-UBND

Quyết định 50/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội năm 2012

 

* Giá đất Hà Nội năm 2012 giữ nguyên trần 81 triệu đồng/m2

Trang 5

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 12/2011, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS12/2011 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

TỪ 2012, NHÀ NƯỚC ĐỘC QUYỀN SẢN XUẤT
VÀ NHẬP KHẨU VÀNG

Ngày 04/01/2012, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 12/2011, thảo luận và cho ý kiến về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp Nhà nước, giải pháp chính sách thuế năm 2012 và dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh vàng miếng.

Đây là các nội dung được ghi nhận tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ban hành ngày 07/01/2012; cụ thể, Chính phủ thống nhất về nguyên tắc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I và quý II/2011 cho các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc xây dựng, ban hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng phải đảm bảo yêu cầu: Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng

 

nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng; công nhận và bảo vệ quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hạn chế việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán và tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế.

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Nghị quyết nhấn mạnh: Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Chính phủ luôn quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, Nghị quyết của Đảng, bám sát thực tiễn, phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình; tranh thủ thời cơ thuận lợi, thấy rõ khó khăn và thách thức để đề ra những giải pháp phù hợp, kịp thời; thực hiện nhất quán quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa ổn định và phát triển...
 

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI DỰA TRÊN
ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Ngày 05/01/2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký ban hành Quyết định số 27/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

Mục tiêu chính của Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng một số mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, từ đó đánh giá hiệu quả để tổ chức nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Một số chỉ tiêu chính được đặt ra tại Quyết định này là: 70% đề tài, dự án thuộc

 

Chương trình có kết quả được công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; 10% đề tài, dự án được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và tập huấn, chuyển giao công nghệ cho 10.000 lượt đối tượng.

Kinh phí dự kiến để thực hiện Chương trình khoảng 1.500 tỷ đồng được bố trí từ các nguồn ngân sách Trung ương, tài trợ quốc tế, các doanh nghiệp; kinh phí từ các chương trình lồng ghép phát triển kinh tế - xã hội và chương trình khoa học, công nghệ khác có liên quan; thời gian thực hiện đến năm 2015...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

GIẢM THỜI GIAN CẤP NHÃN KIỂM SOÁT BĂNG,
ĐĨA NHẠC CÒN 5 NGÀY

Ngày 04/01/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quy định tại Nghị định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc (thay vì 07 ngày như quy định trước đây), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Nghị định còn quy định chi tiết về phương thức gửi và số bộ hồ sơ khi tổ chức, cá nhân đề nghị cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc, sân khấu; cụ thể, tổ chức, cá nhân thuộc Trung ương đề nghị cấp nhãn kiểm soát gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức, cá nhân thuộc địa phương gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Cũng theo Nghị định này, thời gian cấp giấy phép thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp du lịch nước ngoài được giảm xuống còn 10 ngày thay vì 15 ngày như quy định trước đây và thời gian cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho những doanh nghiệp này giảm xuống còn 05 ngày làm việc (quy định hiện hành là 15 ngày làm việc).

Trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường, Chính phủ không yêu cầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận trình độ của người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke không cần có ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề và thời gian cấp phép cũng được rút ngắn xuống còn 07 ngày làm việc thay vì 10 ngày như quy định trước đây.

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2012.
 

ĐẾN 2020, PHẢI KIỂM SOÁT CƠ BẢN VỀ
AN TOÀN THỰC PHẨM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 tại Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 với mục tiêu đến năm 2020, về cơ bản, việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Cụ thể, 95% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 100% người quản lý, 80% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; xây dựng các phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025 tại các tỉnh có dân số từ 01 triệu người trở lên; 80% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 100% bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 80% chợ được

 

quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, một trong các mục tiêu quan trọng cần phải đạt được là cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, trong đó, 100% cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tỉ lệ cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000; 60% diện tích sản xuất rau, chè áp dụng VietGAP...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2012 LÀ
TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Ngày 03/01/2012, Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 với mục tiêu tiếp tục tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả...

Nhiệm vụ trọng tâm của năm được nhấn mạnh tại Nghị quyết là tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh. Cụ thể là: Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu hệ thống tài chính, ngân hàng, trọng tâm là các ngân hàng thương mại; tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là doanh nghiệp Nhà nước; chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng.

 

Tại Nghị quyết vừa ban hành, Chính phủ khẳng định: Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2012 có ý nghĩa rất quan trọng, vừa bảo đảm giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo nguồn lực cần thiết để bảo đảm an sinh xã hội, vừa tạo tiền đề vững chắc góp phần thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được Chính phủ đặt ra trong năm 2012 như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6% - 6,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 11% - 12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu, trong điều kiện cho phép, phấn đấu giảm nhập siêu xuống dưới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu; bội chi ngân sách phấn đấu dưới 4,8%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33,5% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%...
 

PHÍ HOA TIÊU HÀNG HẢI KHÔNG PHẢI
CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 30/12/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 198/2011/TT-BTC hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách Nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

Theo quy định tại Thông tư này, việc cung ứng dịch vụ hoa tiêu bao gồm: Cung cấp dịch vụ dẫn tàu thuỷ đi trên luồng hàng hải để vào, rời cảng biển và khu vực khai thác dầu khí ngoài khơi; Cung cấp dịch vụ dẫn tàu thuỷ di chuyển trong cảng; Cung cấp các dịch vụ hoa tiêu khác có liên quan.

Phí hoa tiêu là khoản thu của ngân sách Nhà nước được quy định trong danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh Phí và lệ phí. Các công ty hoa tiêu trực tiếp thu phí hoa tiêu khi cung cấp dịch vụ hoa tiêu. Công ty hoa tiêu sử dụng biên

 

lai thu phí, lệ phí hàng hải thống nhất theo quy định hiện hành và không phải nộp thuế giá trị gia tăng khi thu phí hoa tiêu.

Nguồn phí hoa tiêu thu được trong năm được nộp 100% vào ngân sách Trung ương. Hàng tháng, trong vòng 20 ngày đầu của tháng tiếp theo, công ty hoa tiêu có trách nhiệm kê khai với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính và nộp vào ngân sách Trung ương số tiền phí hoa tiêu đã thực thu được trong tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2012, áp dụng từ năm tài chính 2012 và thay thế Thông tư số 91/2007/TT-BTC ngày 31/07/2007 hướng dẫn lập, giao kế hoạch và quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải và các quy định trước đây trái với quy định của Thông tư này.

HÌNH THÀNH 2 GIỚI HẠN CHÀO GIÁ TRÊN
THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH

Ngày 30/12/2011, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 45/2011/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10/05/2010 quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Theo quy định trước đây, giá trần bản chào của nhà máy điện BOT bằng giá thành phần điện năng trong hợp đồng mua bán điện của nhà máy BOT thì với việc ban hành Thông tư mới, quy định này đã sửa đổi theo hướng phân rõ 02 trường hợp áp dụng giới hạn chào giá khác nhau.

Cụ thể, đối với trường hợp nhà máy điện BOT là nhà máy nhiệt điện, giá trần bản chào bằng giá thành phần điện năng trong hợp đồng mua bán điện của nhà máy BOT khi vận hành ở mức tải 100% và tại các điều kiện nhiệt độ tham chiếu, giá sàn bản chào bằng 01 đồng/kWh.

 

Trong trường hợp nhà máy điện BOT là nhà máy thủy điện, giá sàn bản chào của nhà máy thủy điện bằng 0 đồng/kWh; giá trần bản chào của nhà máy thủy điện bằng 110% giá trị nước (trong trường hợp giá trị nước nhỏ hơn hoặc bằng 0 đồng/kWh, giá trần bản chào của nhà máy thủy điện bằng 0 đồng/kWh).

Cũng theo quy định tại Thông tư này, Bộ Công Thương yêu cầu trước 9h ngày D-1, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm xác định, tính toán và công bố thêm các thông tin về sản lượng dự kiến của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới; tổng sản lượng khí dự kiến của các nhà máy tuabin khí sử dụng chung một nguồn khí...

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2012.
 

NHÀ MẠNG PHẢI GỬI CẢNH BÁO VỀ TIN NHẮN LỪA ĐẢO
ĐẾN TẤT CẢ CÁC THUÊ BAO

Trong thời gian vừa qua, các thuê bao di động liên tục nhận được các tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo hoặc có nội dung không lành mạnh, bói toán, cờ bạc, lô đề và hiện tượng này có dấu hiệu sẽ bùng phát trong dịp lễ, Tết gây thiệt hại cho người sử dụng, làm ảnh hưởng đến an toàn, an ninh trật tự xã hội.

Nhằm ngăn chặn việc phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết, lễ hội năm 2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 30/12/2011, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động phải nhắn tin vào tất cả các thuê bao thuộc mạng của mình nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng về phòng chống tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trước ngày 09/01/2012, sau mốc thời gian nói trên, việc nhắn tin cũng phải được thực hiện thường xuyên.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn cần quản lý chặt chẽ hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn trên đầu số dịch vụ của mình; nghiêm túc, tích cực thực hiện các yêu cầu điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; chủ động, nhanh chóng, kịp thời cung cấp cho doanh nghiệp viễn thông di động thông tin về các tin nhắn từ chối sử dụng dịch vụ, tin

 

nhắn bị lỗi kỹ thuật, tin nhắn bị sai cú pháp dịch vụ, tin nhắn yêu cầu mà không được cung cấp dịch vụ để hoàn trả tiền cho khách hàng. 

Các doanh nghiệp này đồng thời phải công khai niêm yết đầy đủ, rõ ràng giá, cước dịch vụ, các thông tin về điều kiện cấu hình, loại máy điện thoại nào mới có thể sử dụng được dịch vụ khi quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn trên các đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in, tờ rơi…; công bố đầy đủ thông tin về giá, cước của dịch vụ ngay bên cạnh mã lệnh tương ứng với dịch vụ đó trên trang tin điện tử của mình và trong các chương trình quảng cáo.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tăng cường rà soát, phát hiện các dấu hiệu phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và cung cấp cho cơ quan chức năng để xử lý; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý nhà nước liên quan, cơ quan an ninh để điều tra xử lý tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; điều phối các doanh nghiệp viễn thông di động, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn ngăn chặn, xử lý các nguồn phát tán tin nhắn rác.
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CÔNG BỐ 8 ĐIỀU KIỆN
CHO VAY RA NƯỚC NGOÀI

Ngày 30/12/2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 45/2011/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo quy định tại Thông tư này, TCTD thực hiện hoạt động cho vay ra nước ngoài phải đáp ứng 08 điều kiện như: Là TCTD được NHNN cho phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế bao gồm hoạt động cho vay trên thị trường quốc tế; tuân thủ quy định hiện hành của NHNN về tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD; có quy trình xét duyệt cho vay ra nước ngoài theo nguyên tắc đảm bảo tính độc lập và phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, TCTD phải thực hiện việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đối với khoản cho vay ra nước ngoài; thẩm định năng lực pháp lý, năng lực tài chính của bên vay nước ngoài, khả năng thực hiện thỏa thuận cho vay nhằm đảm bảo thu hồi nợ gốc và lãi theo thỏa thuận cho vay; tự chịu rủi ro về pháp lý và

 

tài chính trong việc ký kết và thực hiện thỏa thuận cho vay...

Về bên vay nước ngoài, Thông tư quy định TCTD chỉ thực hiện cho vay đối với bên vay nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại nước ngoài có vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; các trường hợp khác chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của NHNN.

TCTD thực hiện việc đăng ký khoản cho vay, đăng ký thay đổi khoản cho vay với NHNN trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận cho vay hoặc thỏa thuận thay đổi hoặc kể từ ngày tổ chức bảo lãnh ký văn bản bảo lãnh hoặc văn bản đồng ý với nội dung thay đổi thỏa thuận cho vay. Mọi giao dịch liên quan đến khoản cho vay ra nước ngoài chỉ được thực hiện sau khi tổ chức tín dụng đã được NHNN xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2012.
 

GIÁ ĐẤT HÀ NỘI NĂM 2012 GIỮ NGUYÊN TRẦN 81 TRIỆU ĐỒNG/M2

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012 trong đó, mức trần giá đất được giữ nguyên tại một số tuyến phố trung tâm và chỉ có một số điều chính về giá đất của các quận, huyện khác.

Cụ thể, giá đất cao nhất tại Hà Nội (phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lý Thái Tổ quận Hoàn Kiếm) vẫn được giữ nguyên như năm 2011 là 81 triệu đồng/m2, giá đất ở tối thiểu tại các quận là 2,34 triệu đồng/m2; đất các thị trấn thuộc huyện sau khi điều chỉnh cục bộ có giá tối thiểu là 750.000 đồng/m2, tối đa là 16,7 triệu đồng/m2.

Đất ở tại các thị trấn của một số huyện được tính giảm dần theo khoảng cách với trung tâm. Trong đó, các thị trấn của các huyện (trừ Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đông Anh, Đan Phượng, Thường Tín) sẽ căn cứ vào khung giá đất ở đô thị loại V của Chính phủ để xác định. Bảng giá đất ở các thị trấn này sau khi điều chỉnh cục bộ có giá tối thiểu là 750.000 đồng/m2, giá tối đa là 8,04 triệu đồng/m2.

 

Thị trấn thuộc các huyện: Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức là khu vực giáp ranh điều chỉnh theo hướng tiếp cận với các quận; thị trấn các huyện Đan Phượng, Thường Tín, Đông Anh, Mê Linh là khu vực tiếp nối giữa vùng giáp ranh với các huyện còn lại điều chỉnh theo hướng tiếp cận với các huyện giáp ranh; giá đất ở các thị trấn này sau khi điều chỉnh có giá tối thiểu là 1,92 triệu đồng/m2 và tối đa là 27,6 triệu đồng/m2.

Giá các loại đất quy định tại Quyết định này được xác định làm căn cứ và cơ sở để tính thuế đối với việc sử dụng đất; thuế thu nhập trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ; tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp và xác định giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.