Văn bản Luật Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.702 văn bản: Đầu tư
5641

Nghị định 191-CP của Chính phủ về ban hành Quy chế hình thành, thẩm định và thực hiện Dự án Đầu tư trực tiếp của nước ngoài

5642

Thông tư 95TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý nguồn vốn vay của Quỹ hợp tác kinh tế hải ngoại Nhật bản (OECF) cho các dự án XDCB

5643

Công văn 2308/UB-TĐ của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hướng dẫn về đầu tư lắp ráp, sản xuất xe ô tô ở Việt nam

5644

Nghị định 177-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng

5645

Nghị định 177-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

5648

Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số quy định cụ thể thực hiện Điều 1 trong Quyết định số 92-TTg ngày 7-3-1994

5649

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước số 35-L/CTN của Quốc hội

5650

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga

5651

Thông tư 47/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoãn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5652

Nghị định 20-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

5654

Quyết định 92-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, chống lãng phí, thất thoát và tiêu cực trong đầu tư và xây dựng

5655

Thông tư 333-UB/LTX của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hướng dẫn thi hành quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)

5656

Nghị định 87-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

5657

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Phần Lan

5658

Quyết định 1049/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

5659

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thụy Điển

5660

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch