Tra cứu Công văn về Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 381 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
361

Công văn 896/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu thực hiện các dự án cấp bách có mức vốn trên 5 tỷ đồng của tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
362

Công văn 885/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Bình Phước

Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
363

Công văn 841/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định gói thầu với các dự án cấp bách của tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 01/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2009
364

Công văn 842/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các gói thầu thuộc các dự án của tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 01/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2009
365

Công văn 09/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 106/BQL-QHMT của Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên về trình tự thủ tục điều chỉnh dự án và gói thầu

Ban hành: 28/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2009
366

Công văn 765/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu xây dựng 02 dự án kè chống sạt lở bờ sông Lam

Ban hành: 21/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2009
367

Công văn 753/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách của tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 18/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2009
368

Công văn 67/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 10/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2009
369

Công văn số 445/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2009
370

Công văn 447/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá vật liệu nổ theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2009
371

Công văn 1235/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập Danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009

Ban hành: 27/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2009
372

Công văn 229/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
373

Công văn 174/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tỷ lệ chờ quyết toán và tiết kiệm do chỉ định thầu các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400

Ban hành: 09/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2009
374

Công văn 05/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện trình tự thủ tục xây dựng cơ bản đối với các công trình cấp bách áp dụng hình thức chỉ định thầu

Ban hành: 07/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
375

Công văn 3081/TCT-HT về việc bán hoá đơn cho nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
376

Công văn 4073/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2008
377

Thông báo 178/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến Gói thầu số 1, 3 - Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2008
378

Công văn 3635/BCT-KH về việc nhập khẩu hàng hoá, thiết bị của nhà thầu trúng thầu tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
379

Công văn 438/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài

Ban hành: 17/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
380

Công văn 12/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu

Ban hành: 02/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2008
Vui lòng đợi