Danh mục

Tra cứu Công văn về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 2.103 văn bản: Đất đai-Nhà ở
81

Công văn 12800/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc xác định tiền thuê đất nông nghiệp trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
82

Công văn 12818/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
83

Công văn 4290/TCT-CS của Tổng cục Thuế về tiền thuê đất

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
84

Công văn 12769/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
85

Công văn 12662/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về hạch toán tiền thuê đất có thời hạn

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
86

Thông báo 296/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
87

Công văn 11394/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiểm tra, xử lý việc tái lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích của một số hộ dân tại ga Lào Cai

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
88

Công văn 7616/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo khó khăn, tồn tại về sử dụng đất đai của tỉnh Cà Mau

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
89

Công văn 7627/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
90

Công văn 1392/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
91

Công văn 1393/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 19/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
92

Công văn 1339/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
93

Công văn 7363/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
94

Công văn 7353/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
95

Tờ trình 375/TTr-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025)

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
96

Công văn 1261/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Texhong Hải Hà -Giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
97

Công văn 10194/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về thông báo quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
98

Công văn 6805/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về văn bản Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Long An nhưng quá 03 năm chưa thực hiện

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
99

Công văn 1236/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
100

Công văn 1171/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
Vui lòng đợi