Văn bản Hợp nhất về Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 56 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Xác thực: 07/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
02

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đất sử dụng đất, thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Xác thực: 07/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
03

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Xác thực: 07/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
04

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Xác thực: 07/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
05

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
06

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kinh doanh bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
07

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
08

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng;Vi phạm hành chính Tải về
Xác thực: 23/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
09

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Xây dựng Tải về
Xác thực: 11/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
10

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Xác thực: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
12

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
14

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Xác thực: 17/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
15

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Xác thực: 17/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
16

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 04/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
17

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
18

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về thu tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở Tải về
Xác thực: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
19

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư về bản đồ địa chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Xác thực: 12/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư về hồ sơ địa chính

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Xác thực: 12/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
Vui lòng đợi