Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.291 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6841

Công văn 2059/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

6842

Công văn 1997/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thuế CQSDĐ, LPTB

6843

Công văn 1996/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất

6844

Công văn 1995/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc tiền thuê đất

6845

Công văn 1930/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc tính vào chi phí khoản chi phí đền bù, hỗ trợ thiệt hại về đất

6846

Công văn 1892/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu về đất đai

6847

Công văn 2111/BTNMT/ĐKTKĐĐ của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc quy hoạch sử dụng đất cho lĩnh vực giáo dục, ý tế, văn hoá và thể dục thể thao

6848

Quyết định 106/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

6849

Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

6850

Công văn 7505/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc cho ý kiến một số vấn đề về giao đất, thu và miễn giảm tiền sử dụng đất theo Luật đất đai 2003

6851

Quyết định 146/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

6852

Công văn 1848/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc tiền sử dụng đất

6853

Công văn 1810/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu về đất

6854

Công văn 1735/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính tiền thuê đất

6855

Công văn 1715/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

6856

Công văn 1718/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ đất thuê

6857
6858

Quyết định 78/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duỵet quy hoạch chi tiết khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm Happro, tỷ lệ 1/500 tại xã: Lệ Chi, Kim Sơn - huyện Gia Lâm - Hà Nội

6859

Chỉ thị 18/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý mua bán nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

6860

Công văn 1509/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà đất