Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.665 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6441

Quyết định 65/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh thời hiệu thực hiện quyết định số 49/2001/QĐ-UB ngày 04/07/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố quy định tạm thời giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước và giá thuê đất trong khuôn viên khi cho các tổ chức kinh tê, xã hội thuê để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn phòng giao dịch và trụ sở làm việc tại Hà Nội

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
6442

Công văn 1772/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với khoản tiền doanh nghiệp được nhà nước đền bù khi thu hồi đất

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
6443

Chỉ thị 08/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về nhà đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
6444

Quyết định 36/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi nhà đât, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố

Ban hành: 15/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
6445

Chỉ thị 17/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc một số biện pháp cấp bách tăng cường quản lý đất đai, ngăn chặn, xử lý việc mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái pháp luật

Ban hành: 09/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
6446

Công văn 1455TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh nhà đất

Ban hành: 03/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
6447

Chỉ thị 06/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
6448

Quyết định 47/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm, Hà Nội - tỷ lệ 1/500

Ban hành: 01/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
6449

Quyết định 46/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội - Tỷ lệ 1/500

Ban hành: 01/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
6450

Quyết định 48/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Yên Hoà - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 01/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
6451

Quyết định 26/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho uỷ ban nhân dân quận - huyện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002

Ban hành: 21/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2006
6452

Quyết định 25/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp cho uỷ ban nhân dân các Quận - Huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và quyền sử dụng đất ở

Ban hành: 21/03/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2006
6453

Công văn 1222/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn giảm tiền thuê đất

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
6454

Công văn 1217/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền liên quan đến đất đai

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
6455

Công văn 1213/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng giá thóc khi quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2001

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
6456

Quyết định 21/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định mức giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi lập thủ tucj về quyền sử dụng đất tại các phường thuộc các quận 2, 7, 9, 12 và Thủ Đức

Ban hành: 11/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
6457

Quyết định 20/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2002

Ban hành: 05/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
6458

Quyết định 35/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại quỹ phát triển nhà ở thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2006
6459

Quyết định 20/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm lưu trữ và dịch vụ nhà - đất Hà Nội

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
6460

Công văn 600/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc trả tiền sử dụng đất khi thu hồi phải đền bù thiệt hại về đất

Ban hành: 31/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
Vui lòng đợi