Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.665 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6401

Chỉ thị 07/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp

Ban hành: 23/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
6402

Công văn 1372/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Ban hành: 18/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2003
6403

Quyết định 54/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở Thể dục Thể Thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố

Ban hành: 17/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
6404

Công văn 1286/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế về đất đai

Ban hành: 14/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
6405

Công văn 1248/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế nhà đất

Ban hành: 08/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6406

Quyết định 10/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư

Ban hành: 03/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2003
6407

Quyết định 41/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều tiết số thu tiền đền bù đất công cho ngân sách quận - huyện

Ban hành: 26/03/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
6408

Chỉ thị 11/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố

Ban hành: 25/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
6409

Quyết định 39/2003/QĐ-UB của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa và vụ đông xuân - hè thu năm 2002

Ban hành: 19/03/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
6410

Quyết định 31/2003/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
6411

Công văn 846/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất

Ban hành: 10/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
6412

Quyết định 19/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 05 năm 2001 của Thủ tướng Chính Phủ

Ban hành: 24/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
6413

Công văn 632/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6414

Công văn 634/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6415

Quyết định 22/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

Ban hành: 18/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
6416

Công văn 569/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc xác định tài sản, thuế khi mua bán nhà đất

Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6417

Công văn 570/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc giá đất bán nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước

Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6418

Công văn 376/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán kết quả thu tiền thuê đất năm 2002 và lập sổ thu tiền thuê đất năm 2003

Ban hành: 22/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6419

Quyết định 15/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các đối tượng tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phong, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2006
6420

Quyết định 09/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Rạch Miễu thuôcj phường 1,2,7, quận Phú Nhuận

Ban hành: 15/01/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2006
Vui lòng đợi