đánh giá công chức

Lọc bài viết theo:

Video: Thay đổi gì trong đánh giá công chức, viên chức từ 15/9/2023? 26/07/2023

Chính phủ mới ban hành Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Dưới đây là video về thay đổi trong đánh giá công chức tại Nghị định 48/2023/NĐ-CP.

5 điểm mới trong đánh giá công chức, viên chức từ ngày 15/9/2023 20/07/2023

Điểm mới trong đánh giá công chức từ 15/9/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 48/2023/NĐ-CP. Dưới đây là bài tổng hợp điểm mới của LuatVietnam.

Infographic: Cần biết gì về đánh giá công chức, viên chức cuối năm? 10/12/2021

Hiện đang là thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức cuối năm 2021. Vậy cần biết gì về đánh giá công chức, viên chức cuối năm?

Video: 3 việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm trước năm 2021 07/12/2020

Chỉ còn hơn 01 tháng nữa là hết năm 2020 Dương lịch. Kéo theo đó, đây là thời điểm cán bộ, công chức, viên chức không thể quên thực hiện những việc sau đây trước khi sang năm 2021.

Công khai kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm của công chức 25/11/2020

Nội dung đáng chú ý này được nêu tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ tiêu chí đánh giá viên chức cuối năm (mới nhất) 23/11/2020

Cũng như cán bộ, công chức, việc đánh giá, xếp loại viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm nay được thực hiện trước ngày 15/12/2020. Dưới đây là Bộ tiêu chí đánh giá viên chức cuối năm.

3 việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm cuối năm 2022 08/12/2022

Sắp hết năm 2022 Dương lịch và đây là thời điểm cán bộ, công chức, viên chức không thể quên thực hiện những việc sau đây.

Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ cuối năm (mới nhất) 23/11/2020

Sau Bộ tiêu chí đánh giá công chức, LuatVietnam tiếp tục gửi đến bạn đọc Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ cuối năm theo hướng dẫn của Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Bộ tiêu chí đánh giá công chức cuối năm (mới nhất) 23/11/2020

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là công việc thường kỳ, thường niên của mọi cơ quan Nhà nước. Từ năm 2020, việc đánh giá này sẽ được áp dụng theo quy định mới của Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Thông tin quan trọng mọi công chức cần biết trước 15/12/2020 23/11/2020

Năm 2020 đã sắp qua đi, thời điểm cuối năm này có nhiều việc các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cần phải làm, mà một trong số đó là đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Công chức hạn chế năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ là gì? 21/11/2020

Khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019 chính thức có hiệu lực thì khái niệm công chức hạn chế năng lực và công chức không hoàn thành nhiệm vụ được hiểu thế nào?

Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trước 15/12/2021 06/12/2021

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 được thực hiện theo quy định của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ hôm nay (20/8), xếp loại chất lượng công chức theo tiêu chí mới 20/08/2020

Từ ngày 20/8/2020, Nghị định 90/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực.

Nghị định 90: Tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức mới  19/08/2020

Các tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định 90 có nhiều điểm mới, đáng chú ý so với quy định hiện nay tại Nghị định 56. Dưới đây là một số điểm LuatVietnam tổng hợp:

Mẫu Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức mới nhất 17/08/2020

Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công, viên chức được ban hành kèm theo Nghị định 90/2020 của Chính phủ ngày 13/8/2020, chính thức có hiệu lực vào ngày 20/8 tới đây.

Quy định mới về thời điểm đánh giá chất lượng công chức hàng năm 16/08/2020

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 90 ngày 13/8/2020 với nhiều nội dung mới đáng chú ý.

Không đánh giá chất lượng công chức chưa công tác đủ 6 tháng 14/08/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

[Cập nhật] Mẫu Phiếu đánh giá công chức 2022 và cách ghi 21/12/2022

Mẫu phiếu đánh giá công chức cuối năm là một trong những biểu mẫu LuatVietnam được yêu cầu nhiều trong thời gian này khi năm 2022 sắp kết thúc. Dưới đây là mẫu chuẩn và hướng dẫn chi tiết nhất cách điền.

Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới từ 01/7/2020 19/03/2020

Hiện nay, công chức được đánh giá hàng năm để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực từ 01/7/2020 thì công chức sẽ được đánh giá theo tiêu chí mới thế nào?

Tháng 12/2018, đánh giá công chức để bổ nhiệm, xét khen thưởng 30/11/2018

Tại Nghị định 156/2015/NĐ-CP, Chính phủ quy định thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm. Kết quả này sẽ được sử dụng làm căn cứ quan trọng để bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức.