Văn bản UBND lĩnh vực Dân sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 51 văn bản: Dân sự
01

Quyết định 1306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự Tải về
02

Chỉ thị 2093/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập Phòng thủ dân sự năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Dân sự Tải về
03

Quyết định 794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Lĩnh vực: Dân sự, Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Kế hoạch 2059/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
05

Kế hoạch 58/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Dân sự, Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Quyết định 267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Dân sự Tải về
07

Kế hoạch 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Quyết định 1343/QĐ-TTg ngày 14/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
08

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2024

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
09

Kế hoạch 990/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
10

Kế hoạch 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thi hành Luật phòng thủ dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
11

Kế hoạch 4781/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
12

Kế hoạch 281/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
13

Kế hoạch 864/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoan 2023 - 2028"

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Dân sự Tải về
14

Quyết định 4067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý tịch thu của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự Tải về
15

Quyết định 2130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
16

Quyết định 2635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028”

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
17

Kế hoạch 161/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
18

Quyết định 1431/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự Tải về
19

Kế hoạch 126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028”

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
20

Quyết định 2063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự Tải về