Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 226 văn bản:
221

Thông tư 07/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú

222

Quyết định 126/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

223

Quyết định 125/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội

224

Chỉ thị 21/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Cư trú và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

225

Quyết định 60/1999/QĐ-TP-QT của Bộ Tư pháp về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam