luat viet nam
Covid-19 Tin mới dịch Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
 
 Việt Nam
  • Số ca nhiễm:10.711.389
  • Tử vong: 43.076
  • Bình phục: 9.412.403
  • Đang điều trị: 1.255.910
 Thế giới
  • Số ca nhiễm:528.779.232
  • Tử vong: 6.303.416
  • Bình phục: 499.165.111

tin mới dịch covid-19

Xem tất cả
slide-right
slide-left

tất cả văn bản covid-19

(5000)
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
12
Ban hành: 17/05/2022 17/05/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
13
Ban hành: 16/05/2022 16/05/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
14
Ban hành: 16/05/2022 16/05/2022
Cơ quan ban hành: Cục Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
15
Ban hành: 13/05/2022 13/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
16
Ban hành: 13/05/2022 13/05/2022
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Xuất nhập cảnh Xuất nhập cảnh
18
Ban hành: 11/05/2022 11/05/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Khám chữa bệnh Covid-19 Khám chữa bệnh Covid-19
19
Ban hành: 11/05/2022 11/05/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
20
Ban hành: 06/05/2022 06/05/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch

thông báo của bộ y tế về covid-19

Xem tất cả
Vui lòng đợi