luat viet nam
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
Việt Nam
  • Số ca nhiễm: 3245
  • Tử vong: 35
  • Bình phục: 2602
  • Đang điều trị: 604
Thế giới
  • Số ca nhiễm:158.287.741
  • Tử vong: 3.295.643
  • Bình phục: 135.705.887
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
47 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
21
Ban hành: 29/01/2021 29/01/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
22
Ban hành: 29/01/2021 29/01/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
23
Ban hành: 04/11/2020 04/11/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
24
Ban hành: 29/10/2020 29/10/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
25
Ban hành: 02/10/2020 02/10/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
26
Ban hành: 10/09/2020 10/09/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
27
Ban hành: 26/08/2020 26/08/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
28
Ban hành: 24/08/2020 24/08/2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
29
Ban hành: 14/08/2020 14/08/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
30
Ban hành: 08/08/2020 08/08/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
31
Ban hành: 31/07/2020 31/07/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
32
Ban hành: 30/07/2020 30/07/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
33
Ban hành: 25/07/2020 25/07/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
34
Ban hành: 01/04/2020 01/04/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
35
Ban hành: 24/03/2020 24/03/2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
36
Ban hành: 17/03/2020 17/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
37
Ban hành: 09/03/2020 09/03/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
38
Ban hành: 27/02/2020 27/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
39
Ban hành: 11/02/2020 11/02/2020
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Bộ Công Thương
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
40
Ban hành: 07/02/2020 07/02/2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
Vui lòng đợi