luat viet nam
Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
 
 Việt Nam
  • Số ca nhiễm:10.720.426
  • Tử vong: 43.079
  • Bình phục: 9.471.840
  • Đang điều trị: 1.205.507
 Thế giới
  • Số ca nhiễm:533.982.498
  • Tử vong: 6.317.256
  • Bình phục: 504.848.140
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Hướng dẫn cách ly
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
97 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
42
Ban hành: 01/06/2021 01/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
43
Ban hành: 01/06/2021 01/06/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
44
Ban hành: 30/05/2021 30/05/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
45
Ban hành: 28/05/2021 28/05/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
46
Ban hành: 26/05/2021 26/05/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
47
Ban hành: 26/05/2021 26/05/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
48
Ban hành: 21/05/2021 21/05/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
49
Ban hành: 20/05/2021 20/05/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
50
Ban hành: 06/05/2021 06/05/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
51
Ban hành: 06/05/2021 06/05/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
52
Ban hành: 06/05/2021 06/05/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
53
Ban hành: 05/05/2021 05/05/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
54
Ban hành: 20/02/2021 20/02/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
55
Ban hành: 18/02/2021 18/02/2021
Cơ quan ban hành: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
56
Ban hành: 18/02/2021 18/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
57
Ban hành: 15/02/2021 15/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
58
Ban hành: 14/02/2021 14/02/2021
Cơ quan ban hành: Sở Y tế tỉnh Hải Dương Sở Y tế tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
59
Ban hành: 10/02/2021 10/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
60
Ban hành: 09/02/2021 09/02/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Chủ đề: Hướng dẫn cách ly Hướng dẫn cách ly
Vui lòng đợi