Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực COVID-19

Có tất cả 1.849 văn bản: COVID-19
41

Kế hoạch 310/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ứng phó với biến chủng mới của vi-rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
42

Công văn 9738/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức và huy động lực lượng tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 25/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
43

Thông báo 931/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Ban phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
44

Thông báo 851/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2021
45

Kế hoạch 297/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại

Ban hành: 23/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
46

Công văn 9655/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
47

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
48

Quyết định 3838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội về an toàn, vệ sinh lao động; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 21/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
49

Công văn 4308/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ứng dụng công nghệ phục vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
50

Công văn 6722/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú, ăn uống để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 19/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2021
51

Công văn 4572/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ban hành: 18/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
52

Thông báo 196/TB-UBND của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
53

Chỉ thị 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2021
54

Quyết định 3707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Phương án thực hiện cách ly, quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
55

Quyết định 3452/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
56

Thông báo 844/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 10 giờ 00 ngày 17/12/2021)

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2021
57

Công văn 4568/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lắp đặt thiết bị quét mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chíp kiểm soát người ra vào cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 17/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2021
58

Quyết định 2326/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
59

Quyết định 1703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
60

Quyết định 2445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
Vui lòng đợi