Danh mục

Công văn

*Khuyến cáo:

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Có tất cả 62.617 công văn
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
61441

Công văn về việc mã số mặt hàng dịch truyền vitaplex

Ban hành: 19/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
61442

Công văn về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

Ban hành: 19/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
61443

Công văn 1643/TCHQ-KTTT của Toỉng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng hàng hoá sử dụng nguồn vốn ODA

Ban hành: 18/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
61444

Công văn 1548/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thay thế điểm 9, phần II, phụ lục số 01A, Thông tư 05/2000/TT-BTM

Ban hành: 17/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
61445

Công văn về việc bổ sung chứng từ thành toán

Ban hành: 17/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
61446

Công văn 1579/TCHQ-PC của Tổng cục hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 13/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
61447

Công văn về việc thu chênh lệch giá đối với một số hàng XNK

Ban hành: 11/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
61448

Công văn về việc thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thep lá không hợp kim tráng thiếc hoặc crôm sau đó sơn phủ plastic

Ban hành: 07/04/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
61449

Công văn 1467/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết miễn thuế, hoàn thuế hàng hoá xuất nhập khẩu

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
61450

Hướng dẫn 131/QLLĐNN của Bộ Loa động, thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
61451

Công văn 1242/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1999 của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
61452

Công văn 1480/BTM-QLCL của Bộ Thương mại về việc đính chính Thông tư số 06/2000/TT-BTM

Ban hành: 31/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
61453

Công văn về việc đính chính Quyết định số 41/2000/QĐ-BTC

Ban hành: 31/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
61454

Công văn 1258/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thu chênh lệch giá đối với hàng nhập khẩu

Ban hành: 29/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
61455

Công văn về việc điều hành XNK hàng hoá năm 2000

Ban hành: 27/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
61456

Công văn về việc nhập khẩu thực phẩm từ EU

Ban hành: 27/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
61457

Hướng dẫn 593/NG-UBNV của Bộ Ngoại giao về việc tạm thời thi hành Điều 2, Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 23/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
61458

Công văn 1135/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung điểm 2 Công văn 3706/TCHQ-KTTT

Ban hành: 23/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
61459

Công văn về việc sửa đổi tên gọi sản phẩm trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định 214/1999/QĐ-BKH

Ban hành: 22/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
61460

Công văn về việc thi hành nghiêm các quyết định hành chính

Ban hành: 22/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
Vui lòng đợi