Công văn

*Khuyến cáo:

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Có tất cả 57.929 công văn
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
57801

Công văn về thủ tục vận chuyển hàng hoá dự trữ Quốc gia

Ban hành: 12/08/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57802

Công văn về việc nhập khẩu hàng hoá, làm dịch vụ xuất nhập khẩu với Lào

Ban hành: 09/08/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57803

Công văn về tính thuế doanh thu đối với các hoạt động kinh doanh ngành du lịch

Ban hành: 08/08/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57804

Công văn hướng dẫn tạm thời việc làm dịch vụ nhập khẩu hàng hoá cho các đơn vị kinh tế của Trung Quốc

Ban hành: 08/08/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57805

Công văn 1033-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh của các nhà khách, nhà nghỉ

Ban hành: 06/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
57806

Quy định tạm thời về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

Ban hành: 03/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57807

Công văn hướng dẫn một số biện pháp tạo điều kiện khuyến khích xuất khẩu

Ban hành: 31/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57808

Quy chế tạm thời hướng dẫn việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá thương mại (HĐMBHHNgT)

Ban hành: 31/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57809

Quy định thạm thời về kinh doanh dịch vụ thủ tục hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 31/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57810

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 278-CT

Ban hành: 31/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57811

Quy định tạm thời về kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất

Ban hành: 31/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57812

Công văn về tính toán hạch toán tiền lương, tiền thưởng và tiền ăn giữa ca

Ban hành: 27/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57813

Quy định về thủ tục nhập ngoại tệ, hàng viện trợ quốc tế

Ban hành: 18/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57814

Công văn về việc quản lý khấu hao cơ bản

Ban hành: 11/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57815

Công văn hướng dẫn nộp thuế doanh thu đối với ngành hàng không Việt Nam

Ban hành: 01/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57816

Công văn về việc ban hành hoá đơn kiêm phiếu xuất kho mẫu số 02B/BH

Ban hành: 01/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57817

Công văn về các biện pháp tăng cường quản lý thu thuế đôi với kinh tế

Ban hành: 25/06/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57818

Công văn về việc tính chi phí hợp lý, hợp lệ để tìm lợi tức chịu thuế

Ban hành: 14/06/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57819

Công văn hướng dẫn thu thuế tài nguyên nước sản xuất thuỷ điện

Ban hành: 11/06/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
57820

Công văn về việc thu thuế doanh thu đối với một số hoạt động của ngành du lịch

Ban hành: 31/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi