Công văn

*Khuyến cáo:

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Có tất cả 54.740 công văn
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
54641

Công văn 1720/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao

Ban hành: 03/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
54642

Công văn 1850/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 30/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
54643

Công văn 7195/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế

Ban hành: 26/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
54644

Công văn 3810/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm nhập tái xuất mặt hàng tham dự triển lãm

Ban hành: 04/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
54645

Công văn 3023/BCT-CNN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu nguyên liệu lá thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu xuất khẩu cho đối tác nước ngoài

Ban hành: 08/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
54646

Công văn 1716/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thay đổi vị trí xây dựng kho ngoại quan của Công ty TECS

Ban hành: 04/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
54647

Công văn 1715/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu 02 chiếc xe ô tô là quà tặng của tỉnh Hủa Phăn - Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 04/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
54648

Hướng dẫn 21-HD/VPTW của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số điểm quy định cụ thể ban hành Kèm theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước

Ban hành: 04/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
54649

Công văn 537/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 07/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
54650

Công văn 1492/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc chuyển công văn

Ban hành: 29/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
54651

Công văn 4542/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 19/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
54652

Công văn 6730/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc đăng ký Danh mục

Ban hành: 28/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
54653

Công văn 11422/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu thép làm nguyên liệu sản xuất lò xo

Ban hành: 26/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
54654

Công văn 11236/BCT-TMMN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu gỗ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 21/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
54655

Công văn 15614/BTC-TCHQ của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 09/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2012
54656

Công văn 9398/BCT-XNK của Bộ Công Thương về cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Ban hành: 02/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
54657

Công văn 4234/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung phí THC vào trị giá tính thuế

Ban hành: 14/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
54658

Công văn 3780/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ban hành: 23/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2012
54659

Công văn 1942/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu trong trường hợp thanh toán cấn trừ nợ vay

Ban hành: 02/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
54660

Công văn 2234/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu ưu đãi đầu tư trong nước

Ban hành: 25/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
Vui lòng đợi