Công văn

*Khuyến cáo:

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Có tất cả 44.695 công văn
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
44661

Công văn 4497/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2019
44662

Công văn 4301/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2019
44663

Công văn 12873/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch

Ban hành: 25/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2019
44664

Công văn 1286/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 09/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
44665

Công văn 9175/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Ban hành: 09/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
44666

Công văn 9149/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý tài nguyên nước liên quan đến bản tin kinh tế xã hội ngày 31/5/2019

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
44667

Công văn 4286/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư 15/2019/TT-BLĐTBXH quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
44668

Công văn 9087/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2019
44669

Công văn 4004/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Ban hành: 03/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
44670

Công văn 17064/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

Ban hành: 03/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
44671

Công văn 3962/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

Ban hành: 01/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
44672

Công văn 4944/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, xử lý chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

Ban hành: 30/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
44673

Công văn 8493/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Ban hành: 20/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
44674

Công văn 8295/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Ban hành: 01/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
44675

Công văn 4919/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về cửa khẩu nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ ngồi

Ban hành: 31/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
44676

Công văn 3886/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 ngành y tế

Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
44677

Công văn 7464/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ Y tế

Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
44678

Công văn 4881/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đính chính Công văn 4533/BHXH-CSXH ngày 14/11/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 03/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2013
44679

Công văn 71/CP-VX của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ về ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Ban hành: 12/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
44680

Công văn 790/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với HTX dịch vụ vân tải

Ban hành: 18/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
Vui lòng đợi