Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 4.903 văn bản: Công nghiệp
4801

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4407-87 Bột giấy (Xenluylô)-Phương pháp xác định độ khô

Ban hành: 16/06/1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
4802

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2603:1978 Mũ bảo hộ lao động cho công nhân mỏ hầm lò-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 30/12/1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
4803

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2549:78 Nồi hơi và nồi chưng nước-Ký hiệu tượng trưng cho các cơ cấu điều khiển

Ban hành: 04/12/1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
4804

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2565:1978 Động cơ điêzen-Ống dẫn nhiên liệu cao cấp-Yêu cầu kỹ thuật chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
4805

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2564:1978 Động cơ điêzen máy kéo và máy liên hợp thân xi lanh và hộp trục khuỷu-Yêu cầu kỹ thuật chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
4806

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2562:2009 Máy kéo và máy liên hợp-Động cơ Điêzen-Yêu cầu kỹ thuật chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
4807

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2689:1995 ISO 3987:1980 ASTM D874:89 Sản phẩm dầu mỏ-Dầu nhờn và các chất phụ gia-Xác định hàm lượng tro sunfat

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
4808

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2695:2000 ASTM D974-95 Sản phẩm dầu mỏ-Xác định trị số axit và kiềm-Phương pháp chuẩn độ với chỉ thị mầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
4809

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2608:1978 Giầy bảo hộ lao động bằng da và vải-Phân loại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
4810

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2607:1978 Quần áo bảo hộ lao động-Phân loại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
4811

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2573-1:2007 ISO 500-1:2004 Máy kéo nông nghiệp-Trục trích công suất phía sau loại 1, 2 và 3-Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật chung, yêu cầu an toàn, kích thước vỏ bảo vệ mà khoảng không gian

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
4812

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2570:1978 Điêzen máy kéo và máy liên hợp-Đĩa lò xo xupáp-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
4813

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2734-84 Than dùng để nung gạch ngói-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
4814

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4653-2:2009 ISO 2597-2:2008 Quặng sắt-Xác định tổng hàm lượng sắt-Phần 2: Phương pháp chuẩn độ sau khi khử bằng titan (III) clorua

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
4815

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4652:1988 Quặng sa khoáng-Phương pháp xác định hàm lượng neodym, praseodyium và samari oxit

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
4816

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4749:1989 ST SEV 2873:1981 Hộp giảm tốc bánh răng trụ thông dụng-Thông số cơ bản

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
4817

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4744:1989 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
4818

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4395:1986 Kiểm tra không phá hủy-Kiểm tra mối hàn kim loại bằng tia rơnghen và gamma

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
4819

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4501-5:2009 ISO/FDIS 527-5:2009 Chất dẻo-Xác định tính chất kéo-Phần 5: Điều kiện thử đối với compozit chất dẻo gia cường bằng sợi đơn hướng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
4820

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4501-3:2009 ISO 527-3:1995 Chất dẻo-Xác định tính chất kéo-Phần 3: Điều kiện thử đối với màng và tấm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
Vui lòng đợi