Văn bản Luật Công nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 5.844 văn bản: Công nghiệp
4781

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2011/BTC Dự trữ Nhà nước đối với kim loại

Ban hành: 07/01/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
4782

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10215:2013 ISO 11565:2006 Phương tiện giao thông đường bộ-Bugi đánh lửa-Phương pháp thử và yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
4783

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10213-1:2013 ISO 6518-1:2002 Phương tiện giao thông đường bộ-Hệ thống đánh lửa-Phần 1: Từ vựng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
4784

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9441:2013 ISO 5208:2008 Van công nghiệp-Thử áp lực cho van kim loại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
4785

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10230:2013 ISO 814:2011 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Xác định độ kết dính với kim loại-Phương pháp hai đĩa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
4786

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10237-1:2013 ISO 2811-1:2011 Sơn và vecni-Xác định khối lượng riêng-Phần 1: Phương pháp Pyknomete

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
4787

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10238-2:2013 ISO 2884-2:2003 Sơn và vecni-Xác định độ nhớt bằng nhớt kế quay-Phần 2: Nhớt kế đĩa hoặc bi vận hành ở tốc độ quy định

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
4788

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7590-2-11:2013 IEC 61347-2-11:2001 Bộ điều khiển bóng đèn-Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với các mạch điện tử khác sử dụng cùng với đèn điện

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
4789

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9847:2013 ISO 175:2010 Chất dẻo-Xác định ảnh hưởng khi ngâm trong hóa chất lỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
4790

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10141-3:2013 ISO 22197-3:2011 Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp)-Phương pháp xác định tính năng làm sạch không khí của vật liệu bán dẫn xúc tác quang-Phần 3: Loại bỏ toluen

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
4791

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9222:2012 Bơm cánh quay-Thử nghiệm chấp nhận tính năng thủy lực-Cấp 1 và cấp 2

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
4792

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9234:2012 ISO 11449:1994 (E) Máy phay đất do người đi bộ điều khiển-Định nghĩa, yêu cầu an toàn và quy trình thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
4793

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9229-3:2012 ISO 10816-3:2009 Rung cơ học-Đánh giá rung động của máy bằng cách đo trên các bộ phận không quay-Phần 3: Máy công nghiệp công suất danh nghĩa trên 15 kW và tốc độ danh nghĩa giữa 120 r/min và 1500 r/min khi đo tại hiện trường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
4794

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9230-1:2012 ISO 5682-1:1996 (E) Thiết bị bảo vệ cây trồng-Thiết bị phun-Phần 1: Phương pháp thử vòi phun

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
4795

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9231:2012 ISO 5681:1992 Thiết bị bảo vệ cây trồng-Từ vựng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
4796

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9193:2012 ISO 15077:2008 Máy kéo và máy tự hành dùng trong nông nghiệp-Cơ cấu điều khiển vận hành-Lực tác động, độ dịch chuyển, vị trí và phương pháp vận hành

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
4797

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9584:2012 ISO 8084:2003 Máy lâm nghiệp-Kết cấu bảo vệ người vận hành-Phép thử trong phòng thí nghiệm và yêu cầu đặc tính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
4798

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9289:2012 Phân bón-Xác định kẽm tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
4799

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9200:2012 ISO 10517:2009 Máy xén tỉa cành cây cầm tay-An toàn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
4800

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9404:2012 Sơn xây dựng-Phân loại

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
Vui lòng đợi