Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 4.799 văn bản: Công nghiệp
4781

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9986-3:2014 ISO 630-3:2012 Thép kết cấu-Phần 3: Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép kết cấu hạt mịn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
4782

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9985-6:2014 ISO 9328-6:2011 Thép dạng phẳng chịu áp lực-Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp-Phần 6: Thép hạt mịn hàn được, tôi và ram

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
4783

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10351:2014 ISO 7452:2013 Thép tấm cán nóng-Dung sai kích thước và hình dạng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
4784

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10352:2014 ISO 7788:1985 Thép-Hoàn thiện bề mặt thép tấm và thép tấm rộng cán nóng-Yêu cầu khi cung cấp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
4785

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9985-5:2014 ISO 9328-5:2011 Thép dạng phẳng chịu áp lực-Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp-Phần 5: Thép hạt mịn hàn được, cán cơ nhiệt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
4786

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5839:1994 Nhôm và hợp kim nhôm-Thanh, thỏi, ống và profin-Tính chất cơ lý

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
4787

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10355:2014 ISO 3575:2011 Thép lá cacbon mạ kẽm nhúng nóng liên tục-Chất lượng thương mại và chất lượng kéo

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
4788

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12552:2018 ISO 19739:2004 Khí thiên nhiên - Xác định hợp chất lưu huỳnh bằng phương pháp sắc ký khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
4789

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12362:2018 ISO 16893:2016 Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
4790

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7858:2018 ISO 3574:2012 Thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
4791

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4396:1986 Kiểm tra không phá hủy-Phương pháp dùng bột từ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
4792

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4617-4:2018 ISO 3452-4:1998 Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 4: Thiết bị

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
4793

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10524:2014 ISO 4081:2010 Ống và hệ thống ống cao su dùng trong hệ thống làm mát động cơ đốt trong-Yêu cầu kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
4794

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12232-2:2018 IEC 61730-2:2016 An toàn của môđun quang điện (PV) - Phần 2: Yêu cầu thử nghiệm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
4795

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12513-5:2018 ISO 6362-5:2012 Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 5: Thanh tròn, vuông và hình sáu cạnh - Dung sai hình dạng và kích thước

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
4796

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12513-4:2018 ISO 6362-4:2012 Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 4: Sản phẩm định hình - Dung sai hình dạng và kích thước

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
4797

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5842:1994 Nhôm và hợp kim nhôm-Dạng thang hình tròn, vuông, sáu cạnh-Sai lệch kích thước và hình dạng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
4798

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6434-1:2008 IEC 60898-1:2003 Khí cụ điện-Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự-Phần 1: Aptomat dùng cho điện xoay chiều

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
4799

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12282:2018 ISO 1957:2000 Thảm trải sàn dệt máy - Chọn và cắt mẫu thử cho phép thử vật lý

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
Vui lòng đợi