Tổng hợp chính sách mới có hiệu lực hôm nay

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (28/5/2019) 28/05/2019

Hôm nay - 28/5/2019, nhiều chính sách liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, cán bộ, công chức, thương mại, đầu tư… chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/5/2019) 15/05/2019

Một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực hôm nay là việc công khai tài sản công của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng…

Từ 10/5/2019 người tiếp dân trong Quân đội có thêm khoản bồi dưỡng 10/05/2019

Người tiếp dân trong Quân đội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước là những đối tượng của chính sách mới có hiệu lực hôm nay - 10/5/2019.

7 Thông tư, 2 Nghị định có hiệu lực hôm nay (15/03/2019) 15/03/2019

Hôm nay, nhiều chính sách liên quan đến lĩnh vực y tế, tài chính, giao thông vận tải,...chính thức có hiệu lực.

2 Nghị định, 17 Thông tư có hiệu lực hôm nay (15/02/2019) 15/02/2019

Hôm nay, nhiều Nghị định và Thông tư liên quan đến các lĩnh vực như kế toán, đầu tư, tài chính ngân hàng, xây dựng… chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (12/02/2019) 12/02/2019

Hôm nay - 12/02/2019, có 06 Thông tư và 01 Quyết định liên quan đến các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng… chính thức có hiệu lực.

1 Nghị định, 10 Thông tư có hiệu lực hôm nay (01/02/2019) 01/02/2019

Hôm nay – ngày đầu tiên của tháng 2/2019, cũng là ngày 27 tháng Chạp, có 01 Nghị định và 10 Thông tư chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (21/1/2019) 21/01/2019

Ngày hôm nay (21/01/2019), có nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến các lĩnh vực như thông tin - truyền thông, giáo dục - đào tạo…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/1/2019) 15/01/2019

Một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực hôm nay là áp dụng cách tính điểm ưu tiên mới trong thi tuyển công chức…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/1/2019) 10/01/2019

Hôm nay, có 01 Nghị định, 03 Thông tư và 02 Quyết định có hiệu lực, liên quan đến các lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng… 

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (24/12/2018) 24/12/2018

Một trong chính sách nổi bật có hiệu lực hôm nay là điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 - 2021…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/12/2018) 15/12/2018

Hôm nay - 15/12/2018, sẽ có nhiều văn bản mới có hiệu lực, nổi bật nhất là Nghị định 148/2018/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (14/12/2018) 14/12/2018

Hôm nay - 14/12/2018, có nhiều chính sách mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, ưu đãi thuế… sẽ chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/12/2018) 10/12/2018

Ngày 10/12/2018, có nhiều văn bản nổi bật trong các lĩnh vực lao động - tiền lương - phụ cấp, y tế, nông nghiệp… sẽ chính thức có hiệu lực.

Những chính sách mới có hiệu lực hôm nay (30/11/2018) 30/11/2018

Một số chính sách mới liên quan đến đầu tư nước ngoài; các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu sẽ có hiệu lực từ hôm nay.

Những chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/11/2018) 25/11/2018

Các quy định liên quan đến kinh doanh đa cấp và hướng dẫn Luật Luật sư sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay (25/11/2018).

Những chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/11/2018) 20/11/2018

Hôm nay – 20/11/2018, có 06 chính sách liên quan đến nghĩa vụ quân sự; hợp đồng mua bán điện; điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục… sẽ chính thức có hiệu lực.