Tổng hợp chính sách mới có hiệu lực hôm nay

Lọc bài viết theo:

Hôm nay (05/01/2020), Nghị định xử phạt về đất đai có hiệu lực 05/01/2020

Hôm nay, ngày 05/01/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của 02 chính sách mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

5 Luật, 7 Nghị định, 49 Thông tư có hiệu lực hôm nay (01/01/2020) 01/01/2020

Ngày 01/01/2020, ngày đầu tiên của năm mới sẽ là ngày có hiệu lực của hàng loạt chính sách về các lĩnh vực trong đời sống như an ninh trật tự, tài chính ngân hàng, giao thông…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (30/12/2019) 30/12/2019

Hôm nay, ngày 30/12/2019 là ngày có hiệu lực của 02 chính sách về hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp và nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/12/2019) 25/12/2019

Hôm nay, ngày 25/12/2019 là ngày chính thức có hiệu lực của chính sách liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế với người lao động, học sinh, sinh viên, thân nhân cán bộ, chiến sĩ… trong Công an nhân dân.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (23/12/2019) 23/12/2019

Ngày hôm nay, 23/12/2019 là ngày chính thức có hiệu lực pháp luật của hai Thông tư về lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội và thương mại.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (22/12/2019) 22/12/2019

Hôm nay, ngày 22/12/2019 là ngày có hiệu lực của 02 Thông tư quan trọng liên quan đến lĩnh vực giáo dục mà giáo viên và những người làm công tác quản lý trong các trường học cần biết.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/12/2019) 10/12/2019

Hôm nay, ngày 10/12/2019 là ngày có hiệu lực của rất nhiều chính sách trong các lĩnh vực của đời sống như: Đất đai, thuế, y tế, thương mại…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (09/12/2019) 09/12/2019

Ngày hôm nay - 09/12/2019 là ngày có hiệu lực của rất nhiều chính sách trong các lĩnh vực của đời sống như: Ngân hàng, chính sách, y tế...

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/11/2019) 25/11/2019

Ngày hôm nay, 25/11/2019 là ngày có hiệu lực của nhiều chính sách liên quan đến đời sống xã hội như tài chính ngân hàng, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/11/2019) 15/11/2019

Hôm nay là ngày chính thức có hiệu lực của rất nhiều chính sách trong các lĩnh vực của đời sống như văn hóa, tài nguyên, hình sự, đất đai, nhà ở, chính sách...

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (14/11/2019) 14/11/2019

Hôm nay 14/11/2019, hai Thông tư về hóa đơn điện tử và biện pháp tự vệ đặc biệt thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (05/11/2019) 05/11/2019

Hôm nay là ngày chính thức có hiệu lực của rất nhiều chính sách thuộc các lĩnh vực của đời sống như hình sự, thuế, nông nghiệp…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/11/2019) 01/11/2019

Hôm nay là ngày chính thức có hiệu lực của rất nhiều chính sách trong các lĩnh vực của đời sống như bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, thủy lợi…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/10/2019) 25/10/2019

Dưới đây là các chính sách mới có hiệu lực ngày 25/10/2019 thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được LuatVietnam tổng hợp.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (16/10/2019) 16/10/2019

Hôm nay, 04 Thông tư mới về các lĩnh vực y tế, sức khỏe, thuế, phí, lệ phí … sẽ chính thức có hiệu lực.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/10/2019) 15/10/2019

Ngày 15/10/2019 là ngày chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực khác nhau của đời sống như: Hành chính, giao thông, giáo dục, hải quan…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/10/2019) 10/10/2019

Ngày 10/10/2019 là ngày chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách mới thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống như: Tài chính ngân hàng, doanh nghiệp...

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/9/2019) 20/09/2019

Ngày 20/9/2019 là ngày có hiệu lực của hai Thông tư quan trọng về lệ phí đăng ký doanh nghiệp và cách chuyển, xếp lương của công chức văn thư.

Từ 01/8/2019, phạt nặng công ty du lịch để khách trốn ở lại nước ngoài 01/08/2019

Hôm nay (01/8/2019), nhiều chính sách mới quan trọng chính thức có hiệu lực liên quan đến các lĩnh vực như cán bộ - công chức, bảo hiểm, văn hóa - thể thao và du lịch…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/7/2019) 15/07/2019

Một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực hôm nay là Thông tư về cách tính lương mới cho các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước.