Tổng hợp chính sách mới có hiệu lực hôm nay

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (18/01/2021) 18/01/2021

Hôm nay, ngày 18/01/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của các chính sách liên quan đến nhập khẩu thuốc lá, thông tin truyền thông và hình sự.

Từ hôm nay (17/01/2021) sử dụng nhiều biểu mẫu mới về thuế 17/01/2021

Thông tư số 105/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về đăng ký thuế sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay - ngày 17/01/2021.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/01/2021) 15/01/2021

Ngày 15/01/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách liên quan đến các lĩnh vực như lao động, y tế, doanh nghiệp…

Từ hôm nay (11/01/2021), cho phép đốt pháo hoa dịp sinh nhật 11/01/2021

Ngày 11/01/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của Nghị định về quản lý, sử dụng pháo cùng nhiều chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và thuế, phí, lệ phí.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/01/2021) 10/01/2021

Ngày 10/01/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy và Thông tư của Bộ Tài chính bãi bỏ văn bản thuộc lĩnh vực thuế.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (08/01/2021) 08/01/2021

Ngày 08/01/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của Thông tư về kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực hôm nay (01/01/2021) 01/01/2021

Ngày đầu tiên của năm mới 2021 là ngày chính thức có hiệu lực của 11 Luật đã được Quốc hội thông qua và rất nhiều chính sách đáng chú ý khác trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, y tế, ngân hàng...

Từ hôm nay (31/12/2020), thay đổi tiêu chí xã đặc biệt khó khăn 31/12/2020

Ngày 31/12/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của Quyết định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 và Thông tư về phát triển cụm công nghệ.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/12/2020) 25/12/2020

Hôm nay, ngày 25/12/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự cùng với chính sách thuộc lĩnh vực thông tin và nông nghiệp.

Từ hôm nay (20/12/2020), nhiều người phải kê khai tài sản, thu nhập 20/12/2020

Ngày 20/12/2020 là ngày Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực. Đây cũng là thời điểm áp dụng quy định mới về doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Từ hôm nay (12/12/2020), giảng viên đại học được xếp lương mới 12/12/2020

Ngày 12/12/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập và nhiều chính sách mới khác.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (10/12/2020) 10/12/2020

Ngày 10/12/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan; Nghị định quy định chi tiết về khiếu nại, tố cáo và tài chính, ngân hàng.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/12/2020) 01/12/2020

Ngày 01/12/2020 - ngày đầu tiên của tháng cuối cùng năm 2020 có nhiều chính sách mới được áp dụng như hành chính, lao động, hình sự, công thương...

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (30/11/2020) 30/11/2020

Quy định về quy trình thu thập vân tay cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử, đấu giá quyền sử dụng đất tại Thành phố Hà Nội… sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 30/11/2020.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/11/2020) 25/11/2020

Ngày 25/11/2020 là ngày chính thức áp dụng các chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cơ cấu tổ chức, hành chính.

4 chính sách mới liên quan đến Nhà giáo có hiệu lực hôm nay 20/11/2020

Hôm nay, ngày 20/11/2020 là ngày Nhà giáo Việt Nam đồng thời cũng là ngày chính thức có hiệu lực của rất nhiều văn bản liên quan đến giáo viên.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/11/2020) 15/11/2020

Hôm nay, ngày 15/11/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách mới liên quan đến tài chính, ngân hàng, giao thông, y tế, giáo dục…

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (06/11/2020) 06/11/2020

Ngày hôm nay, 06/11/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của các chính sách trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí.

Hôm nay (30/10/2020), 2 Thông tư quan trọng về điện có hiệu lực 30/10/2020

Ngày hôm nay, ngày 30/10/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của 02 Thông tư liên quan đến điện do Bộ Công Thương ban hành.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (25/10/2020) 25/10/2020

Ngày hôm nay, 25/10/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của hai Thông tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và thông tin, truyền thông.