Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.258 văn bản: Chính sách
61

Kế hoạch 2722/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
62

Quyết định 3943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân bổ lãi thu từ nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội quý II năm 2021

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
63

Công văn 2658/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 của Chính phủ

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
64

Kế hoạch 2725/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động công tác Dân số năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2021
65

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
66

Quyết định 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 15/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
67

Kế hoạch 188/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 15/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2021
68

Công văn 10454/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Ban hành: 15/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
69

Công văn 2647/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 14/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
70

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ​ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 14/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2021
71

Nghị quyết 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
72

Công văn 2644/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo Hợp đồng lao động bị mất việc (lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
73

Công văn 6017/CAHN-PV01-PC06 của Công an Thành phố Hà Nội về việc rà soát nhu cầu trở về các địa phương khác của người dân đang cư trú trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
74

Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
75

Nghị quyết 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2021
76

Thông báo 457/TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng một số cơ chế đặc thù hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chưa được quy định trong Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 3624/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
77

Công văn 4658/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo hợp đồng lao động bị mất việc (Lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2021
78

Quyết định 1930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
79

Thông báo 457-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng một số cơ chế đặc thù hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chưa được quy định trong Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
80

Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 3642/QĐ-UBND

Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2021
Vui lòng đợi