Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.717 văn bản: Chính sách
2561

Quyết định 71/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ chức danh Trưởng các đoàn thể ở phường - xã, thị trấn

Ban hành: 16/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2010
2562

Quyết định 71/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh trưởng các đoàn thể ở phường - xã, thị trấn

Ban hành: 16/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
2563

Quyết định 63/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển trung tâm khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thành viện Nghiên cứu xã hội thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 28/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
2564

Quyết định 58/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2006

Ban hành: 14/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
2565

Quyết định 56/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập tổ cán sự xã hội tình nguyện tại phường - xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
2566

Chỉ thị 08/2006/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2006

Ban hành: 11/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
2567

Quyết định 53/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chia tách, thành lập các ấp mới của xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh

Ban hành: 07/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2006
2568

Quyết định 52/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chia tách ấp 3 của xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn

Ban hành: 07/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2006
2569

Quyết định 43/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu thu nộp quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2006

Ban hành: 17/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2006
2570

Chỉ thị 01/2006/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2006

Ban hành: 13/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
2571

Chỉ thị 02/2006/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây : Xuân Bính Tuất 2006

Ban hành: 03/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
2572

Chỉ thị 01/2006/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết nguyên đán Bính Tuất năm 2006 tại thủ đô Hà Nội

Ban hành: 03/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
2573

Quyết định 189/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở phường xã, thị trấn

Ban hành: 18/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
2574

Quyết định 48/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chế độ đối với đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
2575

Quyết định 178/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung, điều chỉnh một số chế độ, chính sách xã hội tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng của Thành phố

Ban hành: 29/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
2576

Quyết định 176/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của uỷ ban phòng chống AIDS thành phố

Ban hành: 26/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
2577

Quyết định 140/2005/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ Đại học công tác tại phường-xã, thị trấn

Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
2578

Quyết định 1568/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế Phối hợp quản lý Nhà nước về Biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2015
2579

Quyết định 140/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường xã, thị trấn

Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
2580

Quyết định 130/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập thanh tra uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố

Ban hành: 27/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
Vui lòng đợi