Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.319 văn bản: Chính sách
2141

Quyết định 137/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 24/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
2142

Chỉ thị 03/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
2143

Chỉ thị 02/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Đinh Hợi - 2007

Ban hành: 19/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
2144

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007 tại Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 15/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
2145

Quyết định 185/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ công trình thoát nước công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2014
2146

Quyết định 183/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 104/2003/QĐ-UB ngày 27/06/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2014
2147

Quyết định 62/2006/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 13/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
2148

Quyết định 2039/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 22/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
2149

Quyết định 76/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 08/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
2150

Quyết định 1751/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án "Phương hướng Thập niên Chất lượng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006-2015"

Ban hành: 07/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2017
2151

Quyết định 112/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ quyết định số 1852/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 1993 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 21/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2006
2152

Quyết định 111/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ quyết định số 231/QĐ-UB ngày 24 tháng 07 năm 1991 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 21/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2006
2153

Chỉ thị 24/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2006 và kế hoach 5 năm (2006-2010)

Ban hành: 19/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
2154

Quyết định 101/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2006 cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 12/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
2155

Quyết định 93/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
2156

Quyết định 91/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở

Ban hành: 22/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
2157

Quyết định 88/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung thành viên hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tý và giải quyết tái hoà nhập cộng đồng cấp thành phố

Ban hành: 14/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
2158

Quyết định 87/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bản quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (giai đoạn 2006 - 2010)

Ban hành: 14/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
2159

Quyết định 86/2006/QĐ-UB của UBND Tp HCM về bãi bỏ khoản 2 điều 23 quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện may tuý và người sau cai nghiện ban hành kèm theo QĐ 113/2004/QĐ-UB 23/04/2004 và khoản 2 điều 19 quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện hồi gia ban hành kèm theo QĐ 114/2004/QĐ-UB 23/04/2004

Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
2160

Quyết định 80/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn đưa người vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tý và giải quyết tái hoà nhập cộng đồng cấp thành phố

Ban hành: 26/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
Vui lòng đợi