Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.134 văn bản: Chính sách
2061

Quyết định 51/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu vận động mua công trái giáo dục 2003 trên địa bàn Hà Nội

Ban hành: 24/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
2062

Quyết định 46/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung điều 9 của quy định ban hành kèm theo quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 06 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 14/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
2063

Chỉ thị 14/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2003

Ban hành: 10/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
2064

Chỉ thị 13/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 15/3 - 25/5/2003

Ban hành: 31/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
2065

Chỉ thị 05/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

Ban hành: 11/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
2066

Chỉ thị 09/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2003

Ban hành: 03/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2067

Quyết định 38/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách theo quyết định 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ khi được nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng

Ban hành: 28/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
2068

Chỉ thị 06/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn thành phố Hà Nội - năm 2003

Ban hành: 21/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2069

Quyết định 33/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2070

Chỉ thị 02/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phòng chào tết trồng cây xuân quý mùi - năm 2003 và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban hành: 10/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2071

Chỉ thị 04/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổng vệ sinh toàn thành phố vào 6h30' thứ bảy hàng tuần đón xuân quý mùi và hướng tời SEA GAMES 22

Ban hành: 17/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2072

Chỉ thị 01/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết quý mùi 2003 thủ đô Hà Nội

Ban hành: 10/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2073

Chỉ thị 25/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đón tết quý mùi năm 2003

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
2074

Quyết định 168/2002/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 05/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
2075

Quyết định 160/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời việc xét tuyể công chức ngạch giáo viên cho các trường phổ thông công lập, bán công thuộc thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
2076

Quyết định 150/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phù hiệu, cấp hiệu thẻ thanh tra viên và trang phục của thanh tra xây dựng thành phố, thành tra xây dựng quận, huyện và cán bộ chuyên trách quản lý trật tự xây dựng ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 11/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2077

Quyết định 147/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu đô thị nam Trung Yên thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Ban hành: 07/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2006
2078

Quyết định 144/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới tây nam Hà Nội (khu xây dựng đợt đầu) - tỷ lệ 1/500 (đối với các ô đất có ký hiệu A6, A14, B11, B6, B10)

Ban hành: 01/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2006
2079

Quyết định 137/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế (sửa đổi) về tổ chức và hoạt động hội nghị Việt Nam - Ôxtơrâylia

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2080

Quyết định 136/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động hội hữu nghị Việt Nam - ấn Độ thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
Vui lòng đợi