cán bộ xã

Lọc bài viết theo:

Tăng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh cho cán bộ xã 11/09/2019

Mới đây, Nghị định 34/2019 về cán bộ, công chức cấp xã được ban hành. Một trong số những điểm nổi bật là cán bộ xã sẽ được tăng phụ cấp kiêm nhiệm.

Cán bộ xã mất một khoản thu nhập từ ngày 01/7/2019 12/08/2019

Rất nhiều thay đổi liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã được Chính phủ quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP. Một trong những điều chỉnh đó là chế độ phụ cấp với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Dự kiến sẽ giảm các chức danh công chức cấp xã 25/07/2019

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng, soạn thảo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Trong đó, có thể sẽ giảm các chức danh công chức xã.

Hà Nội: Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách  25/07/2019

Ngày 10/7/2019, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ban hành Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Đề xuất 4 chức danh công chức xã có 2 người đảm nhiệm 17/07/2019

Hiện nay, Dự thảo Thông tư hướng dẫn về cán bộ, công chức cấp xã đang được lấy ý kiến. Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất 04 chức danh công chức cấp xã có thể bố trí 02 người đảm nhiệm.

Hàng loạt công chức cấp xã không đủ tiêu chuẩn sắp bị thay thế? 09/07/2019

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách, Bộ Nội vụ đề xuất thay thế bộ phận công chức cấp xã không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ hưu tăng 7,19% 26/06/2019

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 09/2019/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Từ 25/6/2019: Giảm điểm ưu tiên thi tuyển công chức cấp xã 25/06/2019

Đây là một nội dung nổi bật trong Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã chính thức có hiệu lực từ hôm nay 25/6/2019.

Tăng phụ cấp cho người không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố 06/06/2019

Ngày 24/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp  trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước.

Sắp thay thế toàn bộ công an xã bằng công an chính quy? 16/05/2019

Dự thảo Nghị định về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy vừa được công bố. Trong đó đề cập khá cụ thể về lộ trình bố trí lực lượng công an này tại các địa phương trên cả nước.

7 điểm mới của Nghị định 34 ảnh hưởng đến mọi cán bộ, công chức xã  08/05/2019

Nghị định 34/2019/NĐ-CP có nhiều quy định mới, ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công chức cấp xã.

Chính thức xóa bỏ chế độ phụ cấp cán bộ theo loại xã  08/05/2019

Xóa bỏ chế độ phụ cấp cán bộ theo loại xã là điểm đáng lưu ý được nêu tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ban hành ngày 24/4/2019 vừa qua.

Điều kiện cán bộ, công chức cấp xã được chuyển lên cấp huyện 03/05/2019

Cán bộ, công chức cấp xã để được chuyển lên cấp huyện phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Các điều kiện này hiện được quy định cụ thể tại Điều 25 của Nghị định 24/2010/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư 13/2010/TT-BNV.

Chính thức: Có bằng giỏi được tuyển thẳng vào công chức cấp xã  25/04/2019

Từ ngày 25/6/2019, đây sẽ là quy định chung áp dụng trên cả nước, theo tinh thần của Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Mức phụ cấp đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 25/04/2019

Đây tiếp tục là một nội dung mới, nổi bật của Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Từ 25/6/2019, giảm số lượng của cán bộ, công chức cấp xã 25/04/2019

Đây là một nội dung đáng chú ý khác của Nghị định 34/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/4/2019, có hiệu lực từ ngày 25/6/2019.

Mới: Tăng lương, phụ cấp cho nhiều cán bộ, công chức cấp xã 24/04/2019

Chính phủ vừa ban hành ra Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã.

Năm 2019, Hà Nội tuyển hơn 1000 công chức cấp xã 12/03/2019

Ngày 6/3/2019, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định 1059/QD-UBND về chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc TP. Hà Nội năm 2019.

4 khoản phụ cấp năm 2019 của cán bộ, công chức cấp xã 15/02/2019

Năm 2019, công chức cấp xã không chỉ có Bảng lương mới, mà các khoản phụ cấp cũng được cập nhật và điều chỉnh theo lương cơ sở. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức xã năm 2019.

Phòng làm việc của cán bộ xã rộng tối đa 10m2/người  03/01/2018

Đây là nội dung của Nghị định số 152/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2017, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc...