Những quy định mới nhất liên quan đến cán bộ xã

Lọc bài viết theo:

Tăng phụ cấp cho người không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố 06/06/2019

Ngày 24/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước.

Sắp thay thế toàn bộ công an xã bằng công an chính quy? 16/05/2019

Dự thảo Nghị định về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy vừa được công bố. Trong đó đề cập khá cụ thể về lộ trình bố trí lực lượng công an này tại các địa phương trên cả nước.

7 điểm mới của Nghị định 34 ảnh hưởng đến mọi cán bộ, công chức xã  08/05/2019

Nghị định 34/2019/NĐ-CP có nhiều quy định mới, ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công chức cấp xã.

Phụ cấp cán bộ theo loại xã chính thức bị xóa bỏ từ 25/6/2019 08/05/2019

Xóa bỏ chế độ phụ cấp cán bộ theo loại xã là điểm đáng lưu ý được nêu tại Nghị định số 34/2019.

Điều kiện cán bộ, công chức cấp xã được chuyển lên cấp huyện 03/05/2019

Cán bộ, công chức cấp xã để được chuyển lên cấp huyện phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Các điều kiện này hiện được quy định cụ thể tại Điều 25 của Nghị định 24/2010/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư 13/2010/TT-BNV.

Chính thức: Có bằng giỏi được tuyển thẳng vào công chức cấp xã  25/04/2019

Từ ngày 25/6/2019, đây sẽ là quy định chung áp dụng trên cả nước, theo tinh thần của Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Mức phụ cấp đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 25/04/2019

Đây tiếp tục là một nội dung mới, nổi bật của Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Từ 25/6/2019, giảm số lượng của cán bộ, công chức cấp xã 25/04/2019

Đây là một nội dung đáng chú ý khác của Nghị định số 34 vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/4/2019, có hiệu lực từ ngày 25/6/2019.

Mới: Tăng lương, phụ cấp cho nhiều cán bộ, công chức cấp xã 24/04/2019

Chính phủ vừa ban hành ra Nghị định số 34 sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã.

Năm 2019, Hà Nội tuyển hơn 1000 công chức cấp xã 12/03/2019

Ngày 6/3/2019, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định 1059/QD-UBND về chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc TP. Hà Nội năm 2019.

4 khoản phụ cấp năm 2019 của cán bộ, công chức cấp xã 15/02/2019

Năm 2019, công chức cấp xã không chỉ có Bảng lương mới, mà các khoản phụ cấp cũng được cập nhật và điều chỉnh theo lương cơ sở. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức xã năm 2019.

Phòng làm việc của cán bộ xã rộng tối đa 10m2/người  03/01/2018

Đây là nội dung của Nghị định số 152/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2017, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc...