Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 815 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
721

Quyết định 6089/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dự án Quy hoạch phát triển nhân lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020

Ban hành: 28/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2012
722

Quyết định 5876/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về kinh phí tặng quà các đối tượng hưởng chính sách, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, người cao tuổi và hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, chi bồi dưỡng cho các cán bộ và hỗ trợ tiền ăn đối tượng nuôi dưỡng, chữa trị tập trung nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
723

Quyết định 5863/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng ngạch không qua thi đối với công chức đã có thông báo nghỉ hưu

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
724

Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

Ban hành: 09/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
725

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 08/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2017
726

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chế độ thù lao cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội

Ban hành: 21/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
727

Quyết định 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ cán bộ diện Thành ủy quản lý thực hiện luân chuyển

Ban hành: 18/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
728

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
729

Quyết định 4157/QĐ-UBNDN của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình nhiệm kỳ 2011-2016

Ban hành: 08/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2011
730

Quyết định 1365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa khoản 2, Điều 2, Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 05/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
731

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
732

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

Ban hành: 21/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
733

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc Thành phố

Ban hành: 03/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2011
734

Quyết định 1870/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
735

Quyết định 1869/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
736

Quyết định 1369/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010

Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2011
737

Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban Nhân dân các cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật, công tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban Nhân dân cấp xã

Ban hành: 18/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
738

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 17/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
739

Quyết định 86/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số -Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

Ban hành: 22/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2010
740

Quyết định 59/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
Vui lòng đợi