Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 710 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
621

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chế độ thù lao cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội

Ban hành: 21/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
622

Quyết định 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ cán bộ diện Thành ủy quản lý thực hiện luân chuyển

Ban hành: 18/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
623

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
624

Quyết định 4157/QĐ-UBNDN của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình nhiệm kỳ 2011-2016

Ban hành: 08/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2011
625

Quyết định 1365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa khoản 2, Điều 2, Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 05/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
626

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
627

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

Ban hành: 21/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
628

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc Thành phố

Ban hành: 03/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2011
629

Quyết định 1870/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
630

Quyết định 1869/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
631

Quyết định 1369/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010

Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2011
632

Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban Nhân dân các cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật, công tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban Nhân dân cấp xã

Ban hành: 18/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
633

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 17/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
634

Quyết định 86/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số -Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

Ban hành: 22/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2010
635

Quyết định 59/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
636

Quyết định 236/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức vụ, chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố

Ban hành: 20/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
637

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn

Ban hành: 16/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
638

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 16/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
639

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 15/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
640

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Ban hành: 09/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
Vui lòng đợi