Tin liên quan của Thông tư 66/2014/TT-BCA

Lọc bài viết theo:

Hướng dẫn xin giấy phép phòng cháy chữa cháy 18/09/2023

Giấy phép phòng cháy chữa cháy là loại giấy phép phổ biến nhưng thủ tục xin cấp lại rất phức tạp. Tổ chức, cá nhân có thể tự mình thực hiện nếu nắm rõ thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy.

Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ cơ sở không an toàn về PCCC trong doanh nghiệp tư nhân 17/01/2020

Những cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đều có thể bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục tạm đình chỉ hoặc đình chỉ cơ sở không an toàn về PCCC trong công ty hợp danh 17/01/2020

Những cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy đều có thể bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Công tác lập hồ sơ theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp tư nhân 14/01/2020

Người đứng đầu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở.

Lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy trong công ty hợp danh 14/01/2020

Người đứng đầu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở.

Cách lập hồ sơ theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH một thành viên 14/01/2020

Người đứng đầu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở.

Lập hồ sơ quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 13/01/2020

Người đứng đầu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở.

Hướng dẫn lập hồ sơ quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy trong công ty cổ phần 13/01/2020

Người đứng đầu cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở.

Hướng dẫn huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp tư nhân 10/01/2020

Để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại cơ sở thì việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy phải được xem là một nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp.

Bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong công ty hợp danh 10/01/2020

Để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại cơ sở thì việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy phải được xem là một nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp.

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH một thành viên 09/01/2020

Để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra tại cơ sở thì việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy phải được xem là một nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp.

Tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong doanh nghiệp tư nhân 09/01/2020

Người đứng đầu cơ sở và người đứng đầu doanh nghiệp quản lý cơ sở có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.

Lưu ý khi kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong công ty hợp danh 08/01/2020

Người đứng đầu cơ sở và người đứng đầu doanh nghiệp quản lý cơ sở có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.

Thủ tục kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong công ty TNHH một thành viên 08/01/2020

Người đứng đầu cơ sở và người đứng đầu doanh nghiệp quản lý cơ sở có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.

Lưu ý khi kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp tư nhân 08/01/2020

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản và phải được kiểm định theo quy định.

Hướng dẫn kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy trong công ty hợp danh 08/01/2020

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản và phải được kiểm định theo quy định.

Thủ tục kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH một thành viên 07/01/2020

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản và phải được kiểm định theo quy định.

Kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH hai thành viên trở lên 07/01/2020

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản và phải được kiểm định theo quy định.

Hướng dẫn kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy trong công ty cổ phần 07/01/2020

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc phòng cháy và chữa cháy, cứu người, cứu tài sản và phải được kiểm định theo quy định.

Thủ tục thành lập và điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp tư nhân 07/01/2020

Những doanh nghiệp có nguy hiểm về cháy, nổ phải có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.