Tin bài liên quan của Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Hướng dẫn mới nhất về hình thức trả lương cho người lao động 16/12/2020

Để hướng dẫn chi tiết Điều 96 về hình thức trả lương nêu tại Bộ luật Lao động năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 vừa qua.

Lao động nữ không nghỉ ngày hành kinh được nhận thêm tiền lương 16/12/2020

Đây là quy định mới được nêu tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Doanh nghiệp trên 1.000 lao động nữ phải có phòng vắt sữa mẹ 15/12/2020

Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao