Tra cứu Công văn về An ninh trật tự

Có tất cả 487 văn bản: An ninh trật tự
461

Công văn 3009/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 03/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
462

Công điện 659/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 31/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2007
463

Công văn 641/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 22/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2007
464

Công văn 2717/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc khai thác cáp ngầm trái phép trên biển Đông của một số tàu cá Việt Nam

Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2007
465

Công văn 2608/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án do UNODC tài trợ cho Bộ Công an

Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2007
466

Công văn 573/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy

Ban hành: 14/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
467

Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp đánh giá về công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội

Ban hành: 14/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2007
468

Thông báo 35/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2006 và triển khai công tác năm 2007

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2007
469

Hướng dẫn 4280/BCĐTLQG-ATLĐ của Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ Trung ương về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm

Ban hành: 30/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
470

Công văn 4014/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc xác định cơ sở thường trú tại Việt Nam

Ban hành: 26/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2006
471

Công văn 1784/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai đợt cao điểm phòng chống ma tuý

Ban hành: 10/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2005
472

Công văn 642/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

Ban hành: 24/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2005
473

Thông báo số 91/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp thường kì của Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý,mại dâm

Ban hành: 10/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
474

Công văn số 1424/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hàng phục vụ an ninh không chịu thuế GTGT

Ban hành: 14/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
475

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 138/CP của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình quốc gia phòng,chống tội phạm đến năm 2010

Ban hành: 18/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
476

Thông báo 32/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

Ban hành: 13/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2004
477

Công văn 04/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thi hành mục 4 Nghị Quyết số 24/2003/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 15/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
478

Thông báo 159/TB-VPVP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại hội nghị về các giải pháp khắc phục tình trạng phụ nữ, trẻ em bị lừa gạt, buôn bán ra nước ngoài

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2003
479

Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung ương tại phiên họp Hội đồng giáo quốc phòng Trung ương

Ban hành: 17/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2003
480

Công văn 5098/BCĐ-TW của Ban Chỉ đạo 127-TW về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp cuối năm 2002 và tết nguyên đán Quý Mùi

Ban hành: 09/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
Vui lòng đợi