Tra cứu Công văn về An ninh trật tự

Có tất cả 499 văn bản: An ninh trật tự
461

Công văn 4854/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin ăn bưởi gây ung thư

Ban hành: 29/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2007
462

Công văn 5394/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường quản lý hoạt động vận tải khách bằng ôtô

Ban hành: 28/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2008
463

Công văn 4737/VPCP-CN của Văn phòng chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô

Ban hành: 24/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2007
464

Công văn 4625/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc ngăn chặn hành vi ném đất, đá lên tàu

Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2007
465

Thông báo 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về dự thảo Đề án Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2010 và dự thảo Đề án Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ

Ban hành: 08/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2007
466

Công văn 4167/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình tai nạn giao thông đối với xe khách trong cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2007

Ban hành: 26/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
467

Công văn 985/TTg-ĐP của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2007
468

Công văn 3591/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển

Ban hành: 29/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2007
469

Thông báo 126/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 06/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - trật tự đối với đồng bào Chăm trong tỉnh hình mới

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2007
470

Công văn 3146/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của BCĐ 127-TW

Ban hành: 08/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2007
471

Công văn 1149/BBCVT-VT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tổ chức triển khai Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 05/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2007
472

Công điện 1197/CĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc triển khai Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 04/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2007
473

Công văn 3009/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 03/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
474

Công điện 659/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 31/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2007
475

Công văn 641/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 22/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2007
476

Công văn 2717/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc khai thác cáp ngầm trái phép trên biển Đông của một số tàu cá Việt Nam

Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2007
477

Công văn 2608/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án do UNODC tài trợ cho Bộ Công an

Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2007
478

Công văn 573/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy

Ban hành: 14/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
479

Thông báo 108/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp đánh giá về công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội

Ban hành: 14/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2007
480

Thông báo 35/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2006 và triển khai công tác năm 2007

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2007
Vui lòng đợi