Danh mục

Văn bản Hợp nhất về An ninh trật tự

Có tất cả 22 văn bản: An ninh trật tự
01

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2020 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Hình sự Tải về
Xác thực: 20/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
02

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Công nghiệp;An ninh quốc gia Tải về
Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
03

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lĩnh vực: An ninh trật tự;An ninh quốc gia Tải về
Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
04

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
05

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 15/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
06

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
07

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2019 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 15/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
08

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2015 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật Hình sự 1999

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Công an nhân dân

Lĩnh vực: An ninh trật tự;An ninh quốc gia Tải về
Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
10

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2015 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 16/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
11

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại - Công an số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001 quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Công nghiệp Tải về
Xác thực: 09/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
12

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
13

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 21/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 07/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 13/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Vi phạm hành chính Tải về
Xác thực: 29/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
17

Văn bản hợp nhất 17/TTHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 50/2008/NĐ-CP ngày 21/04/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 06/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Dân sự Tải về
Xác thực: 15/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
19

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Hình sự Tải về
Xác thực: 15/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
20

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lĩnh vực: An ninh trật tự;An ninh quốc gia Tải về
Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi