Văn bản Luật An ninh trật tự - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 48 văn bản: An ninh trật tự
41

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4879:1989 ISO 6309:1987 Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
42

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-17:2016 ISO 7240-17:2009 Hệ thống báo cháy - Phần 17: Thiết bị cách ly ngắn mạch

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7435-1:2004 ISO 11602 1:2000 Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 1: Lựa chọn và bố trí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-10:2013 ISO 6182-10:2006 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống sprinkler tự động-Phần 10-Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7161-1:2009 ISO 14520-1:2006 Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 1: Yêu cầu chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12314-1:2018 Chữa cháy-Bình chữa cháy tự động kích hoạt-Phần 1: Bình bột loại treo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9310-3:2012 ISO 8421-3:1990 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng-Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-2:2013 ISO 7240-2:2003 Hệ thống báo cháy-Phần 2: Trung tâm báo cháy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
Vui lòng đợi