Văn bản Luật An ninh trật tự - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 48 văn bản: An ninh trật tự
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-6:2013 ISO 6182-6:2006 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống sprinkler tự động-Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-12:2013 ISO 6182-12:2010 Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống Sprinkler tự động-Phần 12-Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
23

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
24

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-14:2015 ISO 7240-14:2013 Hệ thống báo cháy-Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong và xung quanh tòa nhà

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12366:2018 ISO 11999-3:2015 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Quần áo chống nóng và chống cháy tại các công trình - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5740:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2019
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7435-2:2004 ISO 11602 2:2000 Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2019
29

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-18:2016 ISO 7240-18:2009 Hệ thống báo cháy - Phần 18: Thiết bị vào/ra

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
30

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-19:2016 ISO 7240-19:2007 Hệ thống báo cháy - Phần 19: Thiết kế, lắp đặt, chạy thử và bảo dưỡng các hệ thống âm thanh dùng cho tình huống khẩn cấp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
31

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-20:2016 ISO 7240-20:2010 Hệ thống báo cháy - Phần 20: Bộ phát hiện khói công nghệ hút

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7027:2013 ISO 11601:2008 Chữa cháy-Bình chữa cháy có bánh xe-Tính năng và cấu tạo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-5:2013 ISO 7240-5:2003 Hệ thống báo cháy-Phần 5: Đầu báo cháy kiểu điểm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7568-6:2013 ISO 7240-6:2011 Hệ thống báo cháy-Phần 6: Đầu báo cháy khí cacbon monoxit dùng pin điện hóa

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
35

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5040:1990 ISO 6790:1986 Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7161-13:2009 ISO 14520-13:2005 Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 13: Khí chữa cháy IG-100

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9310-4:2012 ISO 8421-4:1990 Phòng cháy chữa cháy-Phần 4: Thiết bị chữa cháy

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình-Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9310-8:2012 ISO 8421-8:1990 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng-Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2018
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6305-2:2007 ISO 6182-2:2005 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 2 : Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
Vui lòng đợi