Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 201 văn bản: An ninh trật tự
41

Kế hoạch 138/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
42

Quyết định 2858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 12/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2018
43

Kế hoạch 124/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2018 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên

Ban hành: 04/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
44

Quyết định 2049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2018
45

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
46

Quyết định 592/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
47

Kế hoạch 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 31/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
48

Công văn 382/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch 209/KH-UBND ngày 18/09/2017 về kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư

Ban hành: 26/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
49

Kế hoạch 24/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
50

Kế hoạch 25/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
51

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người" đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2018
52

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 16/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
53

Công văn 113/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định...để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
54

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
55

Kế hoạch 254/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
56

Quyết định 66/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chế độ cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý

Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
57

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
58

Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
59

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
60

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 20/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
Vui lòng đợi