Danh mục

Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 1.669 văn bản: An ninh trật tự
01

Công văn 295/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trong các cấp Công đoàn thủ đô

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
02

Công văn 2062/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
03

Công văn 5747/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai các giải pháp tổ chức vận tải các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải trong đợt cao điểm mùa du lịch và mùa mưa bão

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
04

Công điện 488/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
05

Công văn 1845/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
06

Quyết định 470/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Hành chính Tải về
Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
07

Quyết định 1014/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
08

Công văn 1827/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Công điện 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
09

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc bãi bỏ Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
10

Kế hoạch 150/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2022
11

Công văn 1762/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện Công điện 398/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
12

Kế hoạch 1705/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
13

Công văn 103/TANDTC-TH của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
14

Công văn 1518/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng năm 2022

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
15

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
16

Quyết định 1161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
17

Công văn 1423/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
18

Quyết định 1094/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Hôn nhân gia đình;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
19

Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 11/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2022
20

Quyết định 1526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;An ninh trật tự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
Vui lòng đợi