Danh mục

Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 826 văn bản: An ninh quốc gia
801

Nghị định 09/CP của Chính phủ về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Ban hành: 12/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
802

Pháp lệnh về dân quân tự vệ số 45-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 09/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
803

Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

Ban hành: 15/12/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
804

Quyết định 431/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý đầu tư và xây dựng đối với quốc phòng, an ninh

Ban hành: 07/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
805

Công văn 125/CS của Cục Chính sách Bộ Quốc phòng về việc xác định cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận bị thương và giấy báo tử

Ban hành: 16/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
806

Nghị định 04/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ban hành: 16/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
807

Nghị định 03/CP của Chính phủ về quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và đối với thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước làm việc ở các khu vực có nhiều khó khăn.

Ban hành: 16/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
808

Công ước về an toàn hạt nhân

Ban hành: 20/09/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
809

Nghị định 90-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Ban hành: 17/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
810

Nghị định 19/CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

Ban hành: 12/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2004
811

Quyết định 128-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định các khu vực và địa điểm được cắm biển "cấm"

Ban hành: 01/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2004
812

Nghị định 99-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế về khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 27/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
813

Nghị định 84-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành "Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước"

Ban hành: 09/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
814

Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước

Ban hành: 28/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
815

Nghị định 238-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ quân nhân chuyên nghiệp

Ban hành: 03/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
816

Nghị định 167-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Nghị định 50-HĐBT ngày 24/5/1989 về chế độ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân

Ban hành: 22/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
817

Nghị định 78-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74-HĐBT ngày 26-04-1982 của HĐBT quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 27/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
818

Nghị định 77-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định các cấp bậc quân hàm để bố trí vào các chức vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 27/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
819

Nghị định 427-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế biên giới Việt - Lào

Ban hành: 12/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
820

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về việc áp dụng thanh sát liên quan đến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Ban hành: 02/10/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
Vui lòng đợi